Aanmelden

Laatst aangepast op 19 januari 2018

Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter aanmelden door het inleveren van het aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier vindt u hier.

• Tijdens de open dag op zaterdag 3 februari 2018; U kunt het formulier inleveren bij de inschrijfbalie op de locatie OBC Bemmel.
• Tijdens de aanmeldingsavond op woensdag 7 maart 2018 van 19.00 tot 20.30 uur. Deze avond zijn er verschillende medewerkers van het OBC Bemmel aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uw aanmeldformulier in ontvangst te nemen.
• Als u niet in de gelegenheid bent op bovengenoemde tijden: door het opsturen van het formulier naar OBC Bemmel, Postbus 19, 6680 AA  Bemmel.

De inschrijftermijn loopt tot 15 maart 2018. Na inschrijving krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. 

Capaciteit

Voor alle niveaus gaan we er op basis van onze ervaring van uit dat we alle leerlingen die zich op tijd aanmelden en voldoen aan alle toelatingscriteria kunnen plaatsen.

Toelating en plaatsing

In de periode april/ mei hebben we contact met de leerkracht van groep 8 van de basisschool en bespreken we gezamenlijk de leerling. Daarna ontvangt u een plaatsingsbericht. Daarin wordt ook melding gemaakt van de klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst en wordt  uw zoon/dochter uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag van 14 juni 2018.

Vragen/informatie

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de teamleiders.

vmbo-t: Dhr. P. Kerrebijn

havo en vwo: Mw. W. Meij

TTO havo en vwo: Mw. I. Goris