Aanmelding

Laatst aangepast op 08 november 2019

Aanmelding

Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te leveren. Het is handig om dit formulier samen met je ouders / verzorgers in te vullen. 

Inleveren aanmeldingsformulier

Je kunt vanaf nu tot en met 15 maart 2020 het aanmeldingsformulier inleveren bij de receptie van locatie De Heister of De Essenpas.

Daarnaast zijn de er volgende mogelijkheden om je aan te melden:
• Tijdens de open dag op zaterdag 8 februari 2020 bij de inschrijfbalie van één van de twee gebouwen van OBC Bemmel;
• Tijdens de aanmeldingsavond op woensdag 11 maart 2020. Er zijn verschillende medewerkers van het OBC Bemmel aanwezig om jouw vragen te beantwoorden en het aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen.

Als je niet in de gelegenheid bent op bovengenoemde tijden, dan kun je het formulier ook opsturen naar OBC Bemmel, Postbus 19, 6680 AA  Bemmel.

De inschrijftermijn loopt tot en met 15 maart 2020. Na inschrijving krijg je een ontvangstbevestiging toegestuurd. 

Toelating en plaatsing

Voor alle niveaus gaan we, op basis van onze ervaring, ervan uit dat we alle leerlingen kunnen plaatsen die zich op tijd aanmelden en voldoen aan alle toelatingscriteria.

In de periode april/ mei hebben we contact met de leerkracht van groep 8 van de basisschool en bespreken we gezamenlijk de leerling. Daarna ontvang je een plaatsingsbericht. Daarin wordt ook melding gemaakt van de klas waarin je bent geplaatst en wordt je uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag van 3 juni 2020.

Vragen/informatie

Voor vragen of aanvullende informatie kun je contact opnemen met de teamleiders.