Aanmelden

Laatst aangepast op 23 augustus 2019

Aanmelden

U kunt uw zoon/dochter aanmelden door het inleveren van het aanmeldformulier. 

Inleveren aanmeldformulier

U kunt het aanmeldformulier op onderstaande momenten inleveren:
• Tijdens de open dag op zaterdag 8 februari 2020 bij de inschrijfbalie van één van de twee gebouwen van OBC Bemmel,
• Tijdens de aanmeldingsavond op woensdag 11 maart 2020. Er zijn verschillende medewerkers van het OBC Bemmel aanwezig om uw vragen te beantwoorden en uw aanmeldformulier in ontvangst te nemen,
• Als u niet in de gelegenheid bent op bovengenoemde tijden, dan kunt u het formulier opsturen naar OBC Bemmel, Postbus 19, 6680 AA  Bemmel.
De inschrijftermijn loopt tot 16 maart 2020. Na inschrijving krijgt u een ontvangstbevestiging toegestuurd. 

Capaciteit

Voor alle niveaus gaan we er, op basis van onze ervaring, van uit dat we alle leerlingen kunnen plaatsen die zich op tijd aanmelden en voldoen aan alle toelatingscriteria.

Toelating en plaatsing

In de periode april/ mei hebben we contact met de leerkracht van groep 8 van de basisschool en bespreken we gezamenlijk de leerling. Daarna ontvangt u een plaatsingsbericht. Daarin wordt ook melding gemaakt van de klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst en wordt  uw zoon/dochter uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag van 3 juni 2020.

Vragen/informatie

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de teamleiders.

vmbo-t: Dhr. P. Kerrebijn

havo en vwo: Mw. W. Meij

TTO havo en vwo: Mw. I. Goris