Aanmelding

Laatst aangepast op 18 maart 2020

Aanmelding

Aanmelding

U kunt uw zoon/dochter tot uiterlijk 15 maart 2020 aanmelden.

  • U kunt vanaf nu tot 13 maart het aanmeldingsformulier afgeven bij de receptie van een van onze beide locaties.
  • Ook kunt u het formulier opsturen naar OBC Bemmel, Postbus 19, 6680 AA te Bemmel. Na aanmelding krijgt u zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging per e-mail.

Bij de aanmelding ontvangen wij ook graag het adviesformulier van de basisschool van uw zoon/dochter. Mocht dit formulier nog niet in uw bezit zijn, dan vragen we u deze zo spoedig mogelijk na te sturen.

Toelating en plaatsing

Voor Vmbo-t Lifestyle en voor tweetalig havo en tweetalig vwo geldt dat we leerlingen, die voldoen aan de toelatingscriteria, plaatsen op volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Op basis van onze ervaring gaan we ervan uit dat we voor de overige niveaus alle leerlingen, die zich op tijd aanmelden en voldoen aan de toelatingscriteria, kunnen plaatsen.

In de periode april/mei hebben we contact met de leerkracht van groep 8 van de basisschool en bespreken we gezamenlijk onze toekomstige leerlingen. Zo snel mogelijk daarna ontvangt u het definitieve plaatsingsbericht, waarin tevens melding gemaakt wordt van de klas waarin uw zoon/dochter is geplaatst. NB: Gelet op de huidige ontwikkelingen omtrent het Corona-virus kan het plaatsingsbericht wat later komen dan normaal. Wij streven ernaar de werkzaamheden zoveel mogelijk door te laten gaan en hopen u eind mei een plaatsingsbericht te kunnen sturen. 

De kennismakingsmiddag voor alle toekomstige leerlingen zal plaatsvinden op woensdagmiddag 3 juni 2020 (onder voorbehoud)

Vragen/informatie

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onderstaande teamleiders van OBC Bemmel via telefoonnummer0481-470290 (Vmbo-t) of 0481-470555 (overige opleidingen).

Vmbo-t: Paul Kerrebijn

Tweetalig onderwijs: Ingrid Goris

Havo en Vwo: Wendy Meij en/of Marijke Mulder

Aanmeldingsformulier leerjaar 1
Aanmeldingsformullier hogere leerjaren

Aanschaf laptop leerjaar 1