Nieuwe koers OBC Bemmel

Laatst aangepast op 15 september 2020

Voortgang rondom de ontwikkelingen van de nieuwe koers.

Dit schooljaar zijn we schoolbreed met het nieuwe onderwijsconcept gestart. We hanteren andere leseenheden en heeft iedere leerling een coach. Zo willen we tegemoetkomen aan veranderingen in de maatschappij en veranderende behoeften van onze leerlingen. Met de maatregelen als gevolg van de coronacrisis, hebben wij besloten om in het eerste half jaar nog niet in te zetten op onze ontwikkelde keuzemodules. Er wordt in eerste instantie maatwerk aangeboden, gericht op het inhalen van achterstanden. Daarnaast zal de nadruk liggen op het bouwen aan een sterke basis tijdens de vaklessen. We hopen in de tweede helft van het komende schooljaar vervolgens in te kunnen gaan zetten op verbredende en verdiepende keuze-uren.

 

OBC Bemmel is een veilige en moderne school voor vmbo-t, havo, vwo en TTO (tweetalig onderwijs voor havo en vwo). Onze resultaten zijn uitstekend, dat vinden we belangrijk… maar er is méér!

Hoe ziet het onderwijs op OBC Bemmel eruit?

voorlichtingsfilmpje 2020

KLAAR VOOR LATER
We bereiden jou zo goed mogelijk voor op de toekomst. We halen de buitenwereld naar binnen door gastdocenten en organisaties uit te nodigen en we gaan zélf de wereld in. Zo is internationalisering een belangrijk onderdeel op OBC Bemmel, waarbij je leert om verder te kijken dan Nederland alleen.

KEUZE-UREN 
De keuze-uren zijn er voor jou om je te verdiepen, om meer ondersteuning te krijgen voor bepaalde vakken of om je talenten verder te ontwikkelen. Op dit moment zijn we bezig met het inhalen van de achterstanden. Vanaf februari is er meer informatie over de inhoud van de verschillende keuze-uren. 

TWEETALIG ONDERWIJS
We zijn een echte specialist in tweetalig onderwijs (TTO), voor zowel vwo als havo. In de onderbouw volg je veel vakken in het Engels, in de bovenbouw doe je ook je extra IB-examen. Als senior TTO-school mogen we zeggen dat we met ons TTO-programma in de top van Nederland meedraaien.

EEN GEZONDE SCHOOL
In onze lesprogramma’s hebben we veel aandacht voor een gezonde leefstijl, gezonde voeding, bewegen, het milieu en duurzaamheid. De schoolkantine in beide gebouwen heeft het hoogst mogelijke certificaat ‘Gezonde school’ gekregen. Uiteraard is ook ons schoolterrein rookvrij. Goed bezig!

GEZELLIGHEID
Je zult je snel thuis voelen op het OBC. Vóór de zomervakantie is er een kennismakingsmiddag met je coach en klasgenoten. In het begin van het schooljaar ga je gezellig op brugklaskamp om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast zijn er leuke sporttoernooien, kookactiviteiten, outdoor dagen, muziekuitvoeringen, uitstapjes naar musea en rond de herfstvakantie is er een zelfs een angstaanjagend Halloweenfeest. Kortom er valt een hoop te beleven op het OBC.