Economie

Is je zakgeld trouwens nog verhoogd de laatste tijd?  Of vonden je ouders dat niet zo’n goed idee in deze moeilijke periode?

Economie is het vak waarin je leert nadenken over het geld dat je hebt en de dingen die je ermee kunt doen. En eigenlijk nog meer over het probleem dat ontstaat , wanneer je net niet genoeg geld hebt om te doen wat je wilt. Dat is nog iets vervelender. Hoe los je dat op? Je zult dan keuzes moeten maken.

Engels

Tijdens de Engelse les werken we met een tekst- en een werkboek van de methode "Stepping Stones". 

Duits

"Deutsch macht Spaß". Weet jij wat dit zinnetje betekent? Nee? 

Techniek

Het vak techniek hoort bij de mens. Al zolang er mensen zijn, is er techniek. 

Tekenen

In de twee uur per week die je in het tekenlokaal doorbrengt ben je voornamelijk praktisch bezig. Je tekent, schildert, schetst, kleurt, scheurt, knipt en plakt.

Muziek

Op het Over Betuwe College krijgen leerlingen muziekles. 

Frans

'Prenez votre cahier d'exercices à la page 13.'

Vind je bovenstaande zin nu nog moeilijk? Na een tijdje Frans zul je merken dat je veel meer verstaat dan je dacht, en vind je het heel gewoon dat de docent veel Frans spreekt. 

Levo

Levo staat voor Levensbeschouwelijke Vorming. De eerste twee jaar krijg je gemiddeld 1 uur in de week levo. 

Wiskunde

Wiskunde is, net als Nederlands, een basisvak. Wat je leert, gebruik je ook weer bij allerlei andere vakken zoals economie, natuurkunde en biologie.

Leefstijl

Een vak waarbij we vooral gaan kijken naar je "eigen leefstijl". 

Aardrijkskunde

Aardrijkskunde is een Wat?, Waar? en Waarom daar? vak. Je gaat onderzoeken wat er op onze wereldbol te zien is.

Nederlands

Het vak Nederlands krijg je meerdere lesuren in de week. We werken met de methode: Nieuw Nederlands. Dit is een thematische methode, waarbij ieder hoofdstuk een ander thema heeft en dat komt dan in bijna alle oefeningen terug.

LO

Bij het vak Lichamelijke Opvoeding krijg je in de eerste en tweede klas drie uur LO (gym) per week. Tijdens deze drie uur volg je lessen die te maken hebben met de volgende vijf onderdelen: spel, turnen, atletiek, zelfverdediging en bewegen op muziek.

Geschiedenis

Bij het vak geschiedenis kijken we naar de mens in het verleden. Hoe leefden mensen vroeger en welke gevolgen heeft dat voor ons tegenwoordig?

Nask

Natuurkunde en scheikunde (NASK) krijg je als je in de tweede klas zit. 

[12  >>