Levo

Laatst aangepast op 13 januari 2020

Levo is een afkorting van Levensbeschouwelijke Vorming.

Bij Levo is er aandacht voor wie jij bent en wie de ander is; en waarom mensen in een God geloven. Je leert dat iedereen verschillend is en hoe je met andere meningen omgaat.

In de onderbouw denken we samen na over wat jou maakt tot wie je bent. Je leert de belangrijke vragen in het leven te stellen en hierover in gesprek te gaan met elkaar. Onze wereld verandert snel en daarom vinden we het belangrijk om met jou hierover na te denken. We behandelen de vijf grote wereldgodsdiensten, maar ook als je niet gelovig bent kun je in deze lessen veel toevoegen en leren.

In de bovenbouw krijg je bij Levo ethiek en filosofie. Je krijgt inzicht in de Westerse filosofie en je leert na te denken over de grote vragen in het leven.