Levo

Laatst aangepast op 21 januari 2016

Levo staat voor Levensbeschouwelijke Vorming. De eerste twee jaar krijg je gemiddeld 1 uur in de week levo. 

In de lessen levensbeschouwing is er aandacht voor wie jij bent en wat jij hebt meegemaakt. Je mag laten horen hoe jij over de belangrijke dingen in het leven denkt.

In het eerste jaar leer je wat levensvragen zijn en ga je op zoek naar jouw antwoorden op de kernvragen. Daarna ga je je verdiepen in het Christendom en weet je wat hun antwoorden zijn op de levensvragen.

In het tweede jaar staat het Jodendom en de Islam centraal en verdiepen we ons verder in de natuur en levensbeschouwelijke taal, bijvoorbeeld muziek.

We werken met de methode Standpunt. In de klas krijg je het tekstboek en zelf werk je in een werkboek en een aantekenschrift. Elk semester krijg je meerdere cijfers voor toetsen of praktische opdrachten.

In de bovenbouw krijg je filosofielessen. Filosofie heeft veel raakvlakken met levensbeschouwing. Je krijgt uitgelegd wat filosofie precies is en welke belangrijke filosofen er zijn en hoe die denken. Het vak telt dan uiteindelijk mee voor je schoolexamen.