Wiskunde

Laatst aangepast op 21 januari 2016

Wiskunde is, net als Nederlands, een basisvak. Wat je leert, gebruik je ook weer bij allerlei andere vakken zoals economie, natuurkunde en biologie.

Wiskunde is meer dan alleen rekenen. Zo leer je bijvoorbeeld ook werken met ruimtefiguren, grafieken maken en  met kijklijnen werken.
Het doel van het vak wiskunde is om problemen goed te leren bekijken en ze dan tot een oplossing weten te brengen.
Je leert ook hoe je kunt laten zien dat jouw oplossing zeker weten goed is!
Het is een echt doe-vak, want je leert vooral van het maken van veel opdrachten.