Wiskunde

Laatst aangepast op 13 januari 2020

Wiskunde is, net als Nederlands, een basisvak. Wat je leert, gebruik je ook weer bij allerlei andere vakken zoals economie, natuurkunde en biologie.

Wiskunde is overal in de wereld om ons heen: in je mobiel, bij het maken van bruggen, het bepalen van prijzen van producten en nog veel meer.

Wiskunde is ook veel meer dan alleen rekenen. Zo leer je bijvoorbeeld ook werken met formules (dat zijn een soort rekenregels), je leert om grafieken maken en kansen te berekenen.
Het doel van het vak wiskunde is om problemen goed te leren bekijken en ze dan tot een oplossing weten te brengen.
Je leert ook hoe je kunt laten zien dat jouw oplossing zeker weten goed is!
Het is een echt doe-vak, want je leert vooral van het maken van veel opdrachten.