Door de impact van corona zijn er helaas bij verschillende leerlingen, ondanks de geweldige inzet van docenten en ouder(s)/verzorger(s), leerachterstanden ontstaan en heerst er wellicht nu ook bij uw kind twijfel over het schooladvies.

OBC Bemmel zet daarom in op ‘kansrijk plaatsen’ van leerlingen. Concreet betekent dit dat we leerlingen met een gemengd advies de mogelijkheid bieden om op het hoogste niveau te starten. Kansen geven betekent daarnaast ook zorgvuldig begeleiden. Daarom zetten we de extra gelden, die via het ministerie in het kader van ‘onderwijs achterstanden’ richting onze school komen, hiervoor in. Met deze extra ondersteuning houden we de ontwikkeling van uw kind nauwgezet in de gaten. Vervolgens bepalen we wat de best passende leerroute voor uw kind wordt.

Heeft u specifieke vragen? Laat het ons weten via:
Wendy Meij, afdelingsleider havo-/vwo-onderbouw  – w.meij@obcnet.nl

Flyer Kansrijk plaatsen