Leerlingen en onderwijspersoneel moeten altijd 1,5 meter afstand houden.

Leidraad voor leerlingen
Huisregels Corona

Protocol triage bezoekers Bemmel

Triage-vragen bezoekers OBC Bemmel

Met klachten niet naar school

Onderwijspersoneel en jongeren die zelf coronaklachten hebben óf gezinsleden met deze klachten komen niet naar school. Dat geldt ook voor onderwijspersoneel en jongeren die in de risicogroep zitten of waarvan gezinsleden tot de risicogroep behoren. Dit gebeurt in overleg met de school en eventueel een arts. Leerlingen krijgen dan onderwijs op een andere wijze aangeboden.

De VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) heeft een protocol opgesteld voor alle middelbare scholen. Daarin staan bijvoorbeeld ook aanvullende voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die wij opvolgen. Het volledige protocol kunt u lezen op de site van de VO-Raad.


Klik hier voor meer informatie via de ‘meest gestelde vragen’.