Communicatie

Laatst aangepast op 22 september 2017

Voor een functioneel gebruik van de verschillende communicatiemogelijkheden en om de omvang van het gebruik zo klein mogelijk te houden is het van belang om afspraken te maken.

We merken dat leerlingen, ouders en collega's steeds meer gebruik maken van de mail. Sinds vorig jaar wordt ook gebruik gemaakt van de ELO. 

Aanwijzingen voor leerlingen:

  • Docenten hebben een mailadres ([email protected], bijvoorbeeld lep@obcnet.nl ) en een ELO-account. 
  • Gebruik de ELO alleen voor lesgerelateerde berichten naar docenten van wie je dus ook daadwerkelijk les hebt.
  • Voor communicatie met onderwijsassistent, leerlingbegeleider of teamleider gebruik je de mail. Niet de ELO.
  • Wees terughoudend in het gebruik van ELO en mail. Gebruik de mail en de ELO zakelijk en functioneel. Stel geen vragen via de mail of via de ELO aan docenten als  je de informatie ook via medeleerlingen kunt verkrijgen. 
  • Realiseer je dat het enkele dagen kan duren voordat de docent je mail kan beantwoorden. 
  • Formuleer helder en correct.