Hier staan de lestijden en het vakantierooster.

40 minuten rooster

Hier staan de lestijden tijdens een 40 minuten rooster, tijdens onder andere rapportvergaderingen en driegesprekken wordt een 40-minutenrooster gehanteerd

Lestijden

Hier staan de reguliere lestijden;

Inzet regulier rooster bij planning toets- en SE-weken

Bij de planning van toets- en SE-weken wordt het volgende rooster ingezet

Vakantierooster

Hier staan de vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2020-2021.