LOB / decanaat

Laatst aangepast op 25 november 2019

Loopbaanontwikkeling en begeleiding (LOB) is erop gericht om leerlingen te begeleiden naar een goede vakkenkeuze of profielkeuze en uiteindelijk een studiekeuze. LOB is ook de kern van talentontwikkeling, waardoor leerlingen in staat zijn hun talenten te ontdekken en te ontplooien, niet alleen in het voortgezet onderwijs, maar ook in hun verdere loopbaan.

Deze begeleiding wordt gecoördineerd door de decaan en in eerste instantie uitgevoerd door de mentoren. De mentoren voeren de LOB-gesprekken met de leerlingen en verwijzen leerlingen door naar de decaan als ze meer begeleiding nodig hebben bij het maken van hun keuzes.

DecanenBemmelLR1

De decaan voor vmbo-t is Pauline Meekels (links), voor meer informatie klik hier
De decaan voor havo/vwo is Peter van Riel (rechts), voor meer informatie klik hier