De afgelopen periode stonden er verschillende leerzame activiteiten voor de Tweetalig Onderwijs (TTO)-leerlingen op het programma zoals verschillende workshops en het examen Cambridge Global Perspectives.

Workshops

De afgelopen weken namen de TTO-leerlingen uit leerjaar 1, 3 en 4 deel aan de Engelstalige Phileas Fogg Theatre workshops. In de workshops gingen de leerlingen terug in de tijd. De TTO-leerlingen uit leerjaar 1 hebben het beroemde verhaal van Oliver Twist in de klas gelezen. Tijdens de workshop ‘Little Victorians’ gingen zij terug naar de industriële revolutie. De derdejaarsleerlingen van TTO werden meegenomen in de wereld van Shakespeare in ‘In Love with Shakespeare’. Eerder verdiepte zij zich tijdens de voorbereidende lessen al in de klassieker ‘Romeo and Juliette’. De TTO-leerlingen uit leerjaar 4 verdiepten zich bij de Engelse lessen in de beroemde gedichten uit de eerste wereldoorlog en sloten vervolgens af met een ‘First World War Show’. Hierbij vormden de meest bekende gedichten uit die tijd op creatieve wijze de basis voor de show. Het was fijn dat ook dit onderdeel van het programma kon doorgaan.

Examen Cambridge Global Perspectives

Op 19 oktober stond voor dertien leerlingen uit 6 (t)vwo het examen Cambridge Global Perspectives op de planning. Het was een spannende middag. Binnen een zeer korte tijd moesten zij een kritische analyse maken op basis van twee teksten. De uitslag wordt in januari verwacht. Inmiddels heeft 5 (t)vwo een online voorlichting gehad over de mogelijkheid om deel te nemen aan dit aanvullende Cambridge examen.

Kerstmarkt

Er was goede hoop op een bezoek aan een kerstmarkt in eigen land (voor leerjaar 2) en een programma ter vervanging van het jaarlijkse bezoek aan Ieper (voor leerjaar 3). Helaas gooiden de aangescherpte coronamaatregelen toch weer roet in het eten. Achter de schermen zoeken we uiteraard naar mogelijkheden om ook onze buitenschoolse activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan, vooral ook omdat deze activiteiten een vast onderdeel van ons onderwijs zijn.