Voor het eerst volgden leerlingen van de bovenbouw (t)havo/(t)vwo, in de week voor en na de afgelopen toetsweek, verschillende keuzedagen. Leerlingen mochten hun eigen rooster samenstellen en volgden hierdoor vakken van hun eigen keuze. De keuzedagen na de toetsweek kregen een iets andere invulling. Leerlingen reflecteerden namelijk de keuzes die zij maakten in de eerste periode, ze ondernamen loopbaanoriëntatie(LOB)-activiteiten en ze werkten aan hun profielwerkstuk (PWS) of volgden workshops.

Deze dagen zijn door de leerlingen en docenten geëvalueerd, zodat de komende keuzedagen nog beter op hun wensen en behoeften afgestemd kunnen worden. Via een enquête in Forms konden de leerlingen hun mening en ervaringen delen. Zo’n 50% van de leerlingen heeft deze ingevuld.

Resultaten en ervaringen

Uit de evaluatie komt naar voren dat er een goede start is gemaakt met het proces waarin de leerlingen meer keuzevrijheid krijgen en meer regie (leren) nemen over hun ontwikkeling. De decaan, PWS-begeleiders, coaches, docenten en diverse gastdocenten hebben gezamenlijk een mooi keuzeaanbod gecreëerd.De keuzedagen voor de toetsweekDe leerlingen beoordelen de keuzedagen voor de toetsweek positief (3,7 op een 5-puntenschaal). De meeste leerlingen vinden het fijn dat ze zelf hun rooster kunnen bepalen en dat ze alleen nog aan de voorbereiding op de toetsen werken. Ze kregen de stof nogmaals uitgelegd en ze konden vragen stellen. Dat de lesdagen voor de toetsweek korter dan anders waren, vinden de meeste leerlingen ‘mooi meegenomen’.

Volgens enkele docenten werden er tijdens de keuzebijeenkomsten goede vragen gesteld en waren de leerlingen over het algemeen gemotiveerd. Een belangrijke tip: docenten kunnen nog wel duidelijker maken aan de leerlingen wat zij verwachten van hen in het kader van de voorbereiding op de keuzelessen. Het werken met diverse jaarlagen binnen een les vonden zowel leerlingen als docenten lastig.

Meer vrijheid in keuzes gewenstWat betreft de keuzemogelijkheden willen leerlingen graag wel zoveel mogelijk vrijheid met betrekking tot hoeveel vakken en stilte-werkuren ze gaan volgen. Voor sommige leerlingen was de verplichting van het volgen van vier keuzelessen te veel. De coördinatoren zullen de mogelijkheden bekijken om aan deze wensen te voldoen. Voor het eerst hebben leerlingen ook in stilte- en werkruimtes gewerkt. Van tevoren was het de vraag of dat de leerlingen dit wel 80 minuten zouden volhouden. Uit de enquête blijkt dat meer dan driekwart van de leerlingen toch een voorkeur heeft voor 80 in plaats van 40 minuten.

Tevredenheid over communicatieOndanks dat de keuzedagen voor het eerst en onder grote tijdsdruk zijn georganiseerd, waren de leerlingen over het algemeen tevreden over de communicatie rondom de inschrijving en dergelijke. Het streven is wel om voor de volgende toetsweek het hele proces eerder in gang te zetten, zodat daarmee de organisatie en communicatie nog beter verlopen.

Positieve reacties op reflectie en workshops

De keuzedagen na de toetsweekOok hierover waren leerlingen positief (een 3,3 op een 5-puntsschaal). Tijdens de keuzedagen na de toetsweek hebben alle leerlingen volgens de STARR-methode uitgebreid leren reflecteren, zijn leerlingen bezig geweest met loopbaanoriëntatie, mediteren, debatteren, films analyseren, Excel en Word, LHBTQI+, de rechtbank, alcohol en verkeer of de kunstvakken. Leerlingen en docenten zijn enthousiast over deze activiteiten die bijdragen aan zowel de verdieping als aan de verbreding van de (persoonlijke) ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen beoordelen de afzonderlijke workshops tussen de 3 en 5 op een 5-puntsschaal. Dat er tijdens deze workshops leerlingen van diverse leerjaren aanwezig waren, vinden de leerlingen over het algemeen positief.

Volop gewerkt aan PWS in de examenklassen

In de examenklassen is door veel leerlingen hard gewerkt aan hun PWS. Zij mochten hier twee dagdelen aan besteden. Een ander dagdeel moesten ze besteden aan loopbaanoriëntatie. De meeste leerlingen vinden het fijn om aan hun PWS te werken, waarvan de helft hier het liefst twee dagdelen aan besteedt (en de helft doet dat het liefst op school). Over de verplichting van loopbaanoriëntatie zijn de meningen verdeeld.

Volgende keuzedagen rondom toetsweek 2

De teamcoördinatoren en projectleider van de keuzedagen zijn momenteel alweer bezig, om op basis van alle evaluatiegegevens, de volgende keuzedagen in de steigers te zetten. Ook werken zij weer aan een interessant workshopsaanbod voor de leerlingen.