Het ZorgAdviesTeam (ZAT)

Soms is de interne zorgstructuur van de school ontoereikend om de problemen van een leerling op te lossen. In zulke gevallen kan de school -  met toestemming van ouders - het zorgadviesteam (ZAT) inschakelen.