Vmbo-t Versterkt Talen Onderwijs (VTO) Duits

Laatst aangepast op 11 februari 2020

Vmbo-t Versterkt Talen Onderwijs (VTO) Duits

Duitsland: niet alleen ons buurland, maar ook een plek waar veel van onze vmbo-t-leerlingen straks waarschijnlijk werk gaan vinden. Misschien wel eerder daar dan hier in Nederland. 

In de Betuwe zijn vele economische betrekkingen met de buren en de kans dat de leerlingen in de toekomst in een Duitstalige omgeving gaan leren en werken wordt alleen maar groter. Onze school is van mening dat wij de kansen van onze leerlingen in Duitsland zoveel mogelijk moeten proberen te vergroten. Goede beheersing van de Duitse taal en ‘feeling’ met de Duitse cultuur is hierbij onmisbaar. Daarom is OBC Bemmel, vmbo-t-locatie aan de Essenpas, gestart met Versterkt Talenonderwijs Duits, kortweg VTO Duits.

Wat is VTO Duits?
Vanaf leerjaar 1 krijgen alle vmbo-t-leerlingen Duits aangeboden. Daarna kunnen de leerlingen ervoor kiezen om door te gaan met VTO Duits. Die leerlingen krijgen een verdiepend programma aangeboden, waarbij het spreken van de Duitse taal de volle aandacht krijgt. Naast de taal is het ook de bedoeling dat onze leerlingen kennismaken met de Duitse cultuur. De jaarlijkse buitenlandreis naar Berlijn, in 3 vmbo-t, krijgt daardoor een bijzondere betekenis.

Samenwerking
Onze school heeft ook over de grens gekeken en in de Realschule 'Heinrich-Meyers' uit Hamminkeln een partnerschool gevonden. Er zal nauw worden samengewerkt en er zullen over en weer uitwisselingen plaatsvinden. Ook worden er in samenwerking met ROC Nijmegen stappen gezet om een doorlopende leerlijn vmbo-mbo te creëren waarin Duits een belangrijke plaats krijgt.

Daarnaast is er een samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Studenten van de lerarenopleiding Duits leveren een bijdrage aan een aantal themadagen met het accent op spreekvaardigheid en de Duitse cultuur. 

Een goed vooruitzicht
Leerlingen die het VTO Duits programma hebben gevolgd, ontvangen een certificaat waarin dit wordt benoemd.