Bovenbouw vakken

Laatst aangepast op 30 oktober 2018

Bovenbouw vakken

Voor de bovenbouw -de tweede fase met studieprofielen- vanaf leerjaar 4 geldt dat wij in totaal minimaal 1300 studielasturen voor het tweetalig vwo en 900 studielasturen voor het tweetalig havo in het Engels aanbieden. 

Dat wordt voor de helft ingevuld door het vak ‘English’ als voorbereiding op het IB examen. De overige studielasturen worden ingevuld door de vakken Social Studies, Cultural Arts, Global Perspectives en Physical Education (LO). Naast de vakken wordt van tto-leerlingen verwacht dat zij veel Practical Assignments (PO’s) en het Personal Project (Profielwerkstuk) in het Engels doen. Het programma wordt daarnaast aangevuld met enkele tto-gerelateerde buitenlesactiviteiten.