Bovenbouw vakken

Laatst aangepast op 13 december 2019

Voor de bovenbouw (vanaf leerjaar 4) geldt dat wij in totaal minimaal 1150 studielasturen voor het tweetalig vwo en 850 studielasturen voor het tweetalig havo in het Engels aanbieden. 

Dit is minimaal een kwart van het totaal aantal studielasturen. De profielvakken moeten wij in het Nederlands aanbieden, aangezien de eindexamens ook in het Nederlands afgenomen moeten worden. 

De Engelstalige studielasturen worden voor de helft ingevuld door het vak 'English' als voorbereiding op het IB examen. De overige studielasturen worden ingevuld door de vakken Cambridge Global Perspectives (=Critical Thinking and Research Skills), Social Studies, Cultural Arts en Physical Education (LO). Naast de vakken wordt van tto-leerlingen verwacht dat zij veel Practical Assignments (PO's) en het Personal Project (Profielwerkstuk) in het Engels doen. Het programma wordt daarnaast aangevuld met enkele tto-gerelateerde buitenlesactiviteiten.