Nuffic

Laatst aangepast op 20 januari 2020

De achtergrond van het Tweetalig Onderwijs.

Het ontstaan van het tweetalig Onderwijs

Het Alberdink Thijmcollege, een internationale school in Hilversum, was in 1989 de eerste school in Nederland die tweetalig onderwijs invoerde. Na 2000 steeg het aantal aangesloten scholen snel. Het aantal tto-scholen verdubbelde van 32 in 2002 naar 64 in 2005. Twee jaar later werd de honderdste school met een tweetalige afdeling ingeschreven. Op dit moment zijn er ruim 125 scholen met een tto-afdeling.

Het Nuffic coördineert het tweetalig onderwijs in Nederland. Wie zichzelf een tweetalige school wil noemen moet voldoen aan een standaard. In dit pakket van eisen staat onder meer dat in de onderbouw minimaal vijftig procent van alle lessen in het Engels gegeven moet worden (vmbo dertig procent). De didactiek van het tweetalig onderwijs is activerend, het gaat immers om communicatief vreemde talen onderwijs. Centraal staat CLIL, wat staat voor Content and Language Integrated Learning. Dit houdt onder meer in dat vakdocenten ook talendocenten zijn. De lesstof moet zo worden aangeboden dat leerlingen min of meer automatisch betere taalgebruikers worden. Evenzogoed is het zo dat de Engelse taal het middel, maar niet het doel is, hoewel een belangrijke motiverende reden voor tto de enorme voorsprong is die leerlingen krijgen op hun collega-leerlingen in het gebruik van de ligua francae van de wereld. Die voorsprong is onmiskenbaar. Vwo-leerlingen moeten aan het einde van de derde klas op het zogenaamde B2-niveau van het Europees Referentiekader voor vreemde talen functioneren. Dit is het niveau waarop gewoonlijk eindexamenkandidaten vwo zitten. Zonder dat zij op het examen gericht les krijgen, halen tto-leerlingen een punt hoger bij Engels op het CSE. Ook de resultaten van het vak Nederlands liggen iets hoger. Voor de overige vakken is er geen negatieve afwijking. Als een school kiest voor tto-bovenbouwonderwijs, dan worden de leerlingen voorbereid op het international Baccalaureate, wat de toegang tot de Engelstalige universiteiten vergemakkelijkt.

Docenten die in de tweetalige afdeling les geven behoren natuurlijk de Engelse taal op een hoog niveau machtig te zijn. Op veel scholen worden cursussen Classroom English, Cambridge Advanced en Cambridge Proficiency aangeboden. De laatste twee worden geëxamineerd en het schriftelijke deel in Engeland nagekeken. CAE is het minimum niveau, CPE wordt aangeraden.

Al het bovenstaande (en meer) wordt in het vierde jaar bekeken door een driekoppige commissie bestaande uit vertegenwoordigers van universiteiten van het Nuffic en/of van ervaren tto-scholen. Als de standaard wordt gehaald, dan mag de school zich tto juniorschool  noemen, eventueel drie jaar daarop volgend door tto seniorschool. Eens in de paar jaar volgt een herbeoordeling. In juni 2019 is deze geweest met een fantastisch resultaat!

OBC Bemmel: Senior tto-certificaat

Met trots mocht OBC Bemmel op 25 september 2019 in Utrecht het Senior tto-certificaat in ontvangst nemen. Het OBC is daarmee opnieuw gekwalificeerd als één van de beste tto-scholen in Nederland.

Ontvangst Senior cer 2013