Visie en missie

Laatst aangepast op 21 januari 2016

Visie en missie

Wie zijn wij?

Missie

Het is onze missie om jongeren tussen 12-18 jaar optimaal te begeleiden naar (jong)volwassenheid. We willen hen de bagage meegeven die nodig is om in de moderne maatschappij goed te kunnen functioneren. Daarbij willen we hen stimuleren om het maximale uit zichzelf te halen. 

Visie op onderwijs

Ambitie, Aandacht en Aanbod: deze drie A’s zijn de kernbegrippen waar het om draait op het Over Betuwe College (OBC) in Bemmel. Met deze drie woorden laten we zien waar we voor staan en wat wij belangrijk vinden op onze school.

Ambitie

We hebben de ambitie om een school te zijn met eigentijds onderwijs van goede kwaliteit waardoor je goed voorbereid bent op de toekomst. Naast kennis leer je om de vaardigheden die horen bij de 21ste eeuw optimaal te ontwikkelen.

Elk kind heeft talenten. Het is onze ambitie om jouw talent verder te ontwikkelen en andere talenten in jezelf te leren ontdekken. Door ons gevarieerde aanbod in elke afdeling heb je volop kansen om dit te doen.

We hebben ook de ambitie om het maximale uit jezelf te halen door te werken aan prima resultaten. We zijn dan ook heel trots op de 100% geslaagden in vmbo-t (107 leerlingen!) in 2014.

En met onze tweetalige opleidingen behoren we tot de tien beste scholen van Nederland. In 2014 was onze tweetalige havo zelfs de beste van Nederland tijdens het IB examen. Dat gaat niet zomaar, daar moet iedereen hard voor werken.

Op de website www.scholenopdekaart.nl krijg je goed zicht op de onderwijsprestaties van de scholen in Nederland. OBC Bemmel vind je daar ook bij.

Om jezelf goed te kunnen ontwikkelen moet je je prettig voelen op school. De overstap van een kleine basisschool, waar iedereen je kent, naar de middelbare school is best spannend. Wij, van OBC Bemmel, snappen dat en we doen ons uiterste best om elke leerling het gevoel te geven ‘gezien’ te worden. En natuurlijk moet je je veilig voelen op school; pesten accepteren we niet! 

Aandacht

De mentor is de ‘opvolger’ van de leerkracht van de basisschool. Bij hem/haar kun je terecht voor al je verhalen en probleempjes/problemen. We kennen je al een beetje doordat we, voordat je op school komt, over elke leerling praten met de leerkracht van groep 8.

Eenmaal bij ons op school, houden we je vorderingen goed in de gaten. En elk jaar zijn er leerlingen die zo goed presteren dat ze, tussentijds of aan het einde van het jaar, op mogen stromen naar een hoger niveau. Afstromen naar een lager niveau kan ook, als dat nodig is.

De mentor helpt je ook om je thuis te voelen op onze mooie school. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de eerste kennismaking met je nieuwe klas vóór de zomervakantie, tijdens de introductiedagen en door het brugklaskamp dat je met jouw klas hebt. Je mentor zorgt ervoor dat de klas een hechte groep wordt en dat niemand buiten de boot valt. In leerjaar 1 en 2 blijft de klas in principe bij elkaar.

Je mentor helpt ook met het plannen van huiswerk en met ‘leren leren’. We sluiten daarbij aan bij wat je geleerd hebt op de basisschool.

Heb je extra aandacht nodig?

Dan kan dat ook. We bieden dyslexiebegeleiding aan, faalangstreductie training, sociale vaardigheidstraining en examenvrees training. We geven verder extra rekenles als de gewone rekenlessen voor jou niet toereikend zijn. Je kunt, tegen betaling, aansluiten bij een huiswerkklas.

We bieden maatwerk als het je allemaal te gemakkelijk afgaat. Dat gebeurt dan bijvoorbeeld  in de vaklessen. We stimuleren je om mee te doen aan wedstrijden en in de bovenbouw kun je een extra vak volgen en/of alvast op de universiteit aan Pre University College programma’s meedoen.

Mocht de hulp die we als school bieden niet voldoende zijn voor jou, dan verwijzen we door naar deskundigen die daarin gespecialiseerd zijn.

Ook hebben we een jeugdarts en een maatschappelijk werker in de school en ook de wijkagent heeft regelmatig een spreekuur.

 

Aanbod

We zijn heel trots op ons brede onderwijsaanbod; het meest uitgebreide in de omgeving.

Dat kunnen we realiseren omdat we een grote school zijn. Dat willen we realiseren zodat elke jongere zijn talenten optimaal kan benutten. 

-Voor de vmbo-t leerling hebben we de keuze uit het reguliere onderwijs of de lifestyle klas waar meer aandacht is voor sport en gezondheid. Verder krijgen álle leerlingen vanaf de eerste klas Duits (Versterkt Talen Onderwijs). Doorgaans gebeurt dit vanaf het tweede leerjaar.

-Voor de havo leerling hebben we de keuze uit het reguliere onderwijs, de sportklas of tweetalig onderwijs (TTO). Vanaf leerjaar 4 kun je ook naar het International Business College (IBC). Daar leer je alle aspecten van het ondernemerschap, naast het gewone havo programma. In de examenklas van het IBC volg je ook al colleges op het HBO.

-De vwo leerling heeft de keuze uit tweetalig onderwijs (TTO) of het reguliere programma. In het reguliere programma heb je, in de onderbouw, elk jaar vier projecten waarin je op een uitdagende manier onderzoeksvaardigheden krijgt aangeleerd en volop leert samenwerken en presenteren. Vaardigheden die je goed moet beheersen voor het vervolgonderwijs. Tegelijkertijd ontdek je waar je kwaliteiten liggen omdat de projecten opgezet zijn rondom de te kiezen profielen.

In de bovenbouw bieden we maatwerk voor de leerling die meer aankan.

Onderwijs is méér dan lessen.

-Onze school staat middenin de samenleving en we gaan dan ook regelmatig de school uit. We hebben talrijke culturele dagexcursies en meerdaagse reizen naar het buitenland. Leerlingen bezoeken bedrijven en we nodigen deskundigen uit om op onze school gastlessen te verzorgen over veel verschillende onderwerpen.

-Alle leerlingen kunnen meedoen aan een aanvullend cultureel aanbod ná de lessen. Zo hebben we een podiumklas waar toneel, muziek en dans een plek hebben en een atelierklas voor leerlingen die een passie hebben voor tekenen, handvaardigheid en die willen bouwen aan decors of bezig willen zijn met licht en geluid.  

-We hebben aandacht voor maatschappelijke problemen en zoeken naar mogelijke oplossingen. Een voorbeeld hiervan is een meerdaags project ‘Cross Your Borders’ waarin leerlingen inzage krijgen in de complexe problematiek van ontwikkelingslanden en meedenken in het zoeken naar oplossingen. Verder ondersteunen we elk jaar goede doelen met onze acties. 

We leren leerlingen dat ze invloed hebben via de leerlingenpanels, de leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad. Via leerlingen enquêtes kunnen ze de docenten feedback geven op hun functioneren. Ook voor ouders hebben we meerdere mogelijkheden om mee te praten over het schoolbeleid.