Een goede begeleiding staat op het OBC centraal. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen gezien en gekend worden en dat zij zich kunnen ontwikkelen in een veilig en prettig schoolklimaat. Het OBC heeft vele deskundigen in huis om leerlingen optimaal te ondersteunen. Daarnaast werken we nauw samen met deskundigen buiten de school;

Huiswerkklas

Het Over Betuwe College Bemmel biedt leerlingen de mogelijkheid om hun huiswerk te maken aansluitend aan de lessen op school.

Mentor / coach

In het schooljaar 2018-2019 zijn we - vanaf leerjaar 1 - gestart met een intensiever traject om leerlingen te begeleiden. De mentor is vooral ook een coach.

Het ZorgAdviesTeam (ZAT)

Soms is de interne zorgstructuur van de school ontoereikend om de problemen van een leerling op te lossen. In zulke gevallen kan de school -  met toestemming van ouders - het zorgadviesteam (ZAT) inschakelen. 

Vertrouwensteam OBC Bemmel

Een leerling die op een vertrouwelijke basis met een volwassene wil praten, zoekt meestal contact met zijn mentor/coach. In sommige gevallen is de mentor/coach voor een leerling niet de meest aangewezen persoon.