Mentoraat

Laatst aangepast op 23 augustus 2019

Mentoraat

Het Over Betuwe College wil onderwijs op maat bieden. Daarom wordt heel alert gereageerd op hulpvragen van leerlingen. 

Intensieve begeleiding door een mentor (met aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling) en screening op leerproblemen maken hiaten zichtbaar. 

Het OBC biedt structurele hulp door middel van een breed pakket van leerlingenzorg, onder leiding van een orthopedagoog, met behulp van remedial teachers, reteachers, faalangstreductietrainers, sociale vaardigheidstrainers, het vertrouwensteam en de decanen.