Regelingen en Protocollen Archief

Regelingen en Protocollen Bestanden

Dyslexieprotocol OBC Bemmel

Bijgewerkt op 13 november 2018

  • Download hier het dyslexieprotocol van OBC Bemmel

Formulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Bijgewerkt op 01 maart 2018

  • Download hier het aanvraagformulier voor bijzonder verlof

Gedragsregels social media

Bijgewerkt op 14 september 2018

Gezonde en Veilige school

Bijgewerkt op 29 december 2017

Integriteitscode

Bijgewerkt op 17 november 2016

Internetstatuut leerlingen

Bijgewerkt op 19 december 2013

  • Regeking internetgebruik leerlingen

Klachtenregeling en rol Vertrouwenspersonen

Bijgewerkt op 15 september 2016

Klokkenluidersregeling

Bijgewerkt op 17 november 2016

Leerlingenstatuut

Bijgewerkt op 07 november 2013

Notitie topsportvriendelijk beleid

Bijgewerkt op 02 oktober 2015

Overgangsprotocol OBC Bemmel LiB 2018-2019

Bijgewerkt op 15 november 2018

  • Download hier het overgangsprotocol OBC Bemmel LiB 2018-2019

Overgangsprotocol OBC Bemmel totaal 2018-2019

Bijgewerkt op 15 november 2018

  • Download hier het overgangsprotocol OBC Bemmel totaal 2018-2019

Pestprotocol

Bijgewerkt op 05 november 2014

Privacyreglement ouders en leerlingen

Bijgewerkt op 07 november 2013

Protocol cameratoezicht

Bijgewerkt op 06 juni 2017

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen

Bijgewerkt op 16 augustus 2018

  • Download hier het protocol Medicijngebruik & medisch handelen op scholen

Regeling gebruik devices

Bijgewerkt op 07 september 2018

  • Gebruikersregeling en maatregelen bij ongeoorloofd gebruik van laptop, tablet en mobiele telefoon

Registratieformulier sporttalent

Bijgewerkt op 02 oktober 2015

Reglement ouderbijdrage

Bijgewerkt op 15 juli 2014

Rookbeleid OBC Bemmel

Bijgewerkt op 12 november 2018

  • Download hieronder het Rookbeleid van OBC Bemmel

Schoolplan OBC Bemmel 2018-2022

Bijgewerkt op 16 augustus 2018

  • Download hieronder het Schoolplan van OBC Bemmel 2018-2022

Toelatingscriteria Regio Overbetuwe

Bijgewerkt op 31 maart 2014

Voedingsbeleid OBC Bemmel volgens richtlijnen Gezondere Kantines

Bijgewerkt op 16 augustus 2018

  • Download hier het beleidsstuk OBC Bemmel Gezonde Schoolkantine 2017-2018

MINILESSEN
voor groep 8
!

MELD JE NU AAN