Regelingen en Protocollen Archief

Regelingen en Protocollen Bestanden

AVG Formulier toestemming publicatie beeldmateriaal schooljaar 2018-2019

Bijgewerkt op 16 april 2019

  • AVG Formulier toestemming publicatie beeldmateriaal schooljaar 2018-2019

Dyslexieprotocol OBC Bemmel

Bijgewerkt op 13 november 2018

  • Download hier het dyslexieprotocol van OBC Bemmel

Functionaris Gegevensbescherming AVG

Bijgewerkt op 03 oktober 2019

Gedragsregels social media

Bijgewerkt op 14 september 2018

Gezonde en Veilige school

Bijgewerkt op 29 december 2017

Integriteitscode

Bijgewerkt op 17 november 2016

Internetstatuut leerlingen

Bijgewerkt op 18 april 2019

  • Regeking internetgebruik leerlingen

Klokkenluidersregeling

Bijgewerkt op 17 november 2016

Leerlingenstatuut

Bijgewerkt op 21 mei 2019

Notitie topsportvriendelijk beleid

Bijgewerkt op 02 oktober 2015

Overgangsprotocol OBC Bemmel LiB 2019-2020

Bijgewerkt op 15 november 2019

  • Download hier het overgangsprotocol OBC Bemmel LiB 2019-2020

Overgangsprotocol OBC Bemmel totaal 2019-2020 (niet voor LiB)

Bijgewerkt op 15 november 2019

  • Download hier het overgangsprotocol OBC Bemmel totaal 2019-2020. Dit geldt niet voor LiB. Hiervoor is een separaat overgangsprotocol.

Pestprotocol

Bijgewerkt op 05 november 2014

Privacyreglement SgOMB

Bijgewerkt op 26 november 2019

Protocol cameratoezicht

Bijgewerkt op 02 juli 2019

Protocol Dyscalculie OBC Bemmel

Bijgewerkt op 17 mei 2019

  • Download hier het protocol Dyscalculie van OBC Bemmel

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen

Bijgewerkt op 16 augustus 2018

  • Download hier het protocol Medicijngebruik & medisch handelen op scholen

Regeling gebruik devices

Bijgewerkt op 07 september 2018

  • Gebruikersregeling en maatregelen bij ongeoorloofd gebruik van laptop, tablet en mobiele telefoon

Registratieformulier sporttalent

Bijgewerkt op 02 oktober 2015

Reglement ouderbijdrage

Bijgewerkt op 15 juli 2014

Rookbeleid OBC Bemmel

Bijgewerkt op 12 november 2018

  • Download hieronder het Rookbeleid van OBC Bemmel

Schoolplan OBC Bemmel 2018-2022

Bijgewerkt op 16 augustus 2018

  • Download hieronder het Schoolplan van OBC Bemmel 2018-2022

Toelatingscriteria Regio Overbetuwe

Bijgewerkt op 31 maart 2014

[12  >>