Regelingen en Protocollen Archief

Regelingen en Protocollen Bestanden

Dyslexieprotocol OBC Bemmel

Bijgewerkt op 14 november 2017

  • Dit is het dyslexieprotocol van OBC Bemmel - nov 2017

Formulier vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Bijgewerkt op 01 maart 2018

  • Download hier het aanvraagformulier voor bijzonder verlof

Gezonde en Veilige school

Bijgewerkt op 29 december 2017

Integriteitscode

Bijgewerkt op 17 november 2016

Internetstatuut leerlingen

Bijgewerkt op 19 december 2013

  • Regeking internetgebruik leerlingen

Klachtenregeling en rol Vertrouwenspersonen

Bijgewerkt op 15 september 2016

Klokkenluidersregeling

Bijgewerkt op 17 november 2016

Leerlingenstatuut

Bijgewerkt op 07 november 2013

Notitie topsportvriendelijk beleid

Bijgewerkt op 02 oktober 2015

Overgangsprotocol OBC Bemmel 2017-2018

Bijgewerkt op 10 november 2017

Pestprotocol

Bijgewerkt op 05 november 2014

Privacyreglement ouders en leerlingen

Bijgewerkt op 07 november 2013

PWS

Bijgewerkt op 13 november 2013

  • Handboek profielwerkstuk

Registratieformulier sporttalent

Bijgewerkt op 02 oktober 2015

Reglement ouderbijdrage

Bijgewerkt op 15 juli 2014

Rookbeleid OBC 2017

Bijgewerkt op 25 augustus 2017

Toelatingscriteria Regio Overbetuwe

Bijgewerkt op 31 maart 2014