Leerlingen uit 3 (t)havo en 3 (t)vwo maken dit schooljaar hun profielkeuze. Voor sommige leerlingen is dit een al snel een uitgemaakte zaak. Voor het grootste gedeelte van de leerlingen is dit een proces waarin de nodige afwegingen gemaakt moeten worden.

Kernbegrippen als ‘Wie ben ik’, ‘Wat kan ik’ en ‘Wat wil ik’ zijn dragend bij het maken van de profielkeuze. De coaches van het derde leerjaar begeleiden de leerlingen om zicht te krijgen op dit keuzeproces. Hiervoor wordt de methode ‘keuzeweb’ gebruikt.

In september is de decaan op bezoek geweest in alle derde klassen voor de opstart van het keuzeproces. Ook hebben de leerlingen deelgenomen aan een profielkeuzeshow. Voor de leerlingen uit 3 (t)havo vond deze helaas online plaats. De show is met behulp van het aansluitteam VO-HO van Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) georganiseerd. Daarnaast verzorgden studenten van de Radboud Universiteit fysieke profielkeuzeworkshops voor de leerlingen uit 3 vwo. Dit draagt bij aan een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en hbo en wo.

Na de kerstvakantie volgen online voorlichtingen omtrent de nieuwe vakken in de bovenbouw en de adviezen van de vakdocenten voor de vakken die gekozen kunnen worden. Bij dit proces worden ook ouders/verzorgers betrokken, zij kennen hun kind natuurlijk het beste. In oktober heeft hierover voor ouders/verzorgers een digitale voorlichting plaatsgevonden.

Leerlingen de werkvloer op

Op vrijdag 4 februari, indien de corona-omstandigheden het toelaten, nemen de leerlingen een kijkje op de werkvloer. Dit zou eventueel bij ouders/verzorgers kunnen plaatsvinden. Het leggen van de relatie tussen de werkzaamheden in de buitenwereld en de profiel- en latere studiekeuze is een belangrijke schakel in dit keuzeproces. Het afnemen van een beroepeninterview is een standaard programmaonderdeel tijdens die dag.  Om het keuzeproces geleidelijk te laten verlopen maken de leerlingen op woensdag 9 februari hun voorlopige profielkeuze. Op donderdag 17 maart zullen zij hun definitieve profielkeuze maken.