Jens Stoute, 15 jaar, doet dit schooljaar eindexamen op vmbo-t-niveau. Deels dan, want zijn examen Engels zal hij op havoniveau doen. Daarnaast volgt hij het vak wiskunde op 4 havoniveau. Eindexamen voor dit vak op havoniveau staat volgend schooljaar op de planning.

Engels en wiskunde zijn vakken die Jens vaak goed afgaan. Om een idee te geven voor wiskunde haalde hij voor zijn laatste SE een 8,8 en voor Engels een 10! Al was dat wel een mondeling Engels waar meer leerlingen een heel goed cijfer voor haalden. Jens pikte thuis al veel op van de Engelse taal. Zijn vader had een internationale baan en ook zijn moeder heeft talenknobbel. Daarnaast speelde Jens veel Engelse games en zo leerde ‘spelende wijze’ meer van de taal. Wiskunde gaat hem ook goed af. In de lessen pikt hij alles snel op. Ook de bèta-genen zitten in zijn familie.

Hulp van coach en docent

In het derde leerjaar vroeg Jens aan zijn coach of dat hij op een hoger niveau examen kon doen. Samen hebben ze vervolgens bekeken hoe ze dit konden regelen. Vanaf het vierde leerjaar is hij vakken op een hoger niveau gaan volgen en toetsen gaan maken. Zijn coach heeft hierin een grote rol gehad en dan met name het regelen van allerlei dingen. Een voorbeeld hiervan is dat zijn coach heeft geregeld dat hij op de locatie Essenpas (vmbo-t) de havotoetsen kon maken. Vaak vielen toetsen van de verschillende leerwegen op hetzelfde moment samen. Tijdens de toetsweek kon hij de toetsen op havoniveau na zijn reguliere toetsen maken waardoor hij soms drie toetsen op één dag had. Ook de leerlingcoördinator (vmbo-t, leerjaar 4) speelt een grote rol en regelt alles in zijn examenjaar. Een voorbeeld hiervan is dat Jens lessen op locatie De Heister (havo-vwo) kan volgen. Als vakken van de verschillende leerwegen samenvallen, moet hij een keuze maken en zorgt deze docent ervoor dat hij afgemeld wordt.

Extra stappen gezet

In het derde leerjaar kreeg Jens extra ondersteuning voor Engels op havoniveau. Je kunt het omschrijven als een extra ondersteuningsles waarbij verder werd ingegaan op bepaalde grammatica. Om voor Engels op havoniveau examen te mogen doen heeft Jens heeft alle PTA-toetsen moeten maken. Het verschil van Engels op vmbo-t en havoniveau is voor zijn gevoel niet heel erg groot. De woorden vindt hij wel moeilijker en de toetsen zijn volledig in het Engels. Om wiskunde op 4 havoniveau te kunnen volgen heeft Jens zich met een speciaal overgangsboekje voorbereid. Zo was hij goed op de hoogte van wat er van hem op dit niveau verwacht werd. In het begin moest hij wel een extra tandje bijzetten om goed mee te kunnen komen.

Na het eindexamen

Na het behalen van zijn examen wil Jens naar de havo. Daar zal hij in 4 havo instromen. Engels heeft hij dan al afgesloten. Het lijkt hem wel goed om iets anders op het gebied van Engels te volgen zodat het niet wegzakt. Eventueel zou hij ook op vwo-niveau Engels kunnen volgen om daar vervolgens eindexamen in te gaan doen. Jens is dat niet van plan, want hij wil meer rust zodat hij zich kan focussen op vakken die hij moeilijk vindt. Voor wiskunde volgt hij alleen nog de havo 5-lessen. En dan is het de bedoeling dat hij in havo 4 al wel eindexamen voor wiskunde doet.

Meer moeite

Met de praktische vakken heeft Jens vaak meer moeite. Die vakken heeft hij ook nauwelijks meer. Kunstbeeldend en muziek heeft hij namelijk laten vallen. De theorie-onderdelen gingen hem nog wel goed af, maar de onderdelen die meer op gevoel werken vindt hij lastiger.

Wat later worden?

Jens wil na het behalen van zijn havodiploma misschien een opleiding op de HAN voor Engels of wiskunde docent volgen. Dit is ontstaan omdat hij vaak vrienden dingen uitlegt en zij aangeven het hierdoor veel beter te snappen. En daarnaast vindt hij het ook erg leuk om te doen.

Leerling Jens Stoute