OBC Bemmel is een moderne school die middenin de samenleving staat. Met onze nieuwe koers bieden we onze leerlingen nóg meer persoonlijke aandacht, begeleiding en keuzevrijheid.

Onze school huisvest ongeveer 1600 leerlingen, verdeeld over twee gebouwen. Op de Essenpas volgen leerlingen het vmbo-t en op de Heister volgen leerlingen havo en vwo.

Overzicht, vertrouwen en veiligheid

Uw kind moet zich prettig voelen op school. Een gevoel van overzicht, vertrouwen en veiligheid draagt hieraan bij. We hebben onze school daarom opgedeeld in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen team en een eigen leerlingcoördinator en teamleider. Leerlingen kunnen met vragen of problemen elke dag terecht in de teamkamer, waar zij ook weer hun eigen docenten en coach tegenkomen. Zo maken we kleine, vertrouwde plekken binnen de school.

Nieuwe koers OBC Bemmel

De wereld verandert en wij veranderen mee. OBC Bemmel is continu bezig met de vraag “hoe richten we ons onderwijs en onze begeleiding zo goed mogelijk in naar de behoeften van onze leerlingen?”.  Onze nieuwe koers draagt hier volledig aan bij.

Coach

De mentor is een coach geworden die, naast de gebruikelijke aandacht voor het groepsgebeuren, ook veel tijd heeft om de individuele leerlingen op maat te begeleiden en hierbij de ouders/verzorgers betrekt via de zogenaamde driegesprekken. De coach helpt uw kind bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Driegesprekken
In aansluiting op wat op de meeste basisscholen gebruikelijk is, voeren we op OBC Bemmel ook het driegesprek (leerling-ouders-coach). Hierin licht de leerling toe waar hij staat in zijn ontwikkeling, wat er gebeuren moet voor de verdere ontwikkeling en wat daarvoor nodig is van ouders en van school. De leerling leert zo regie te voeren over zijn eigen leerproces.

Coach-/werkuren
De leerling heeft gelegenheid om op school te werken aan samenwerkingsopdrachten, huiswerk of kan extra ondersteuning volgen tijdens deze coach-/werkuren. De coach gebruikt deze uren ook om met individuele leerlingen bij te praten. Zo kan uw kind regelmatig zijn of haar verhaal kwijt en weet de coach precies hoe het met hem/haar gaat.

80 minuten lessen

Op OBC Bemmel werken we voornamelijk met lessen van 80 minuten. Het voordeel hiervan is dat uw zoon of dochter minder vakken op een dag heeft. Dat geeft meer rust en voor minder vakken huiswerk. Een ander voordeel is dat er meer tijd is voor uitleg en het stellen van vragen.

Keuzeuren

Om meer ruimte te geven aan de belangstelling en talenten van leerlingen, bieden we keuzemodules aan. Ongeveer 20% van de onderwijstijd bestaat uit keuzemodules. Er zijn per week meerdere keuzemomenten voor een leerling. Uw kind kan kiezen voor
verbreding en/of ondersteuning.

Wereldse blik

De wereld is groter dan Bemmel, Gelderland, Nederland. We zoomen graag uit. Met een wereldse blik bieden wij ons onderwijs aan. Zowel op de havo als op het vwo kunnen leerlingen Tweetalig Onderwijs volgen. Met uitdagende thema’s, projecten, activiteiten en buitenland-uitwisselingen halen we de wereld onze school in of trekken we er zelf op uit. Uw kind kan bij ons letterlijk de hele wereld aan.