OBC Bemmel is een moderne school die middenin de samenleving staat. Met ons onderwijs bieden we onze leerlingen meer persoonlijke aandacht, begeleiding en keuzevrijheid.

Onze school huisvest ongeveer 1600 leerlingen, verdeeld over twee gebouwen. Op de Essenpas volgen leerlingen het vmbo-t en op de Heister volgen leerlingen havo en vwo.

Overzicht, vertrouwen en veiligheid

We vinden het belangrijk dat uw kind zich prettig voelt op school. Een gevoel van overzicht, vertrouwen en veiligheid draagt hieraan bij. We hebben onze school daarom opgedeeld in afdelingen. Iedere afdeling heeft een eigen team en een eigen leerlingcoördinator en teamleider. Leerlingen kunnen met vragen of problemen elke dag terecht in de teamkamer, waar zij ook weer hun eigen docenten en coach tegenkomen. Zo maken we kleine, vertrouwde plekken binnen de school.

Onderwijs OBC Bemmel

Het onderwijs op OBC Bemmel is voortdurend in ontwikkeling. De maatschappij verandert en ons onderwijs verandert mee. We bieden de leerlingen naast een vaste basis van vaklessen ruimte om te kiezen.

Keuzetijd
Binnen het lesrooster volgt uw kind een breed programma met vaste lessen. Daarnaast krijgt uw kind ruimte voor maatwerk binnen de keuzetijd. De keuzetijd is er om talenten verder te ontwikkelen, ergens (vakoverstijgend) meer in te verdiepen, voor ondersteuning, te werken aan samenwerkingsopdrachten of om aan de slag te gaan met schoolwerk. Zo bepaalt uw kind dus zelf hoe de schoolweek eruit komt te zien.

Coaching
Op OBC Bemmel krijgt uw kind een coach (voorheen mentor). We coachen uw kind om de regie in de (leer)ontwikkeling te nemen, we helpen kiezen bij wat uw kind nodig heeft, uitdaagt en waarbij uw kind nieuwe ervaringen opdoet. Ook begeleidt de coach uw kind bij de invulling van de keuzetijd. De coach doet dit samen met uw kind en u. Tijdens zogenaamde ‘driegesprekken’ spreken jullie samen met de coach over hoe het gaat, waar uw kind tevreden over is, wat anders uw kind anders wilt aanpakken of waar hulp bij nodig is.

80 minuten lessen
Op OBC Bemmel werken we voornamelijk met lessen van 80 minuten. Het voordeel hiervan is dat uw kind minder vakken op een dag heeft. Dat geeft meer rust en voor minder vakken huiswerk. Een ander voordeel is dat er meer tijd is voor uitleg en het stellen van vragen. Zo kunnen we de ontwikkeling van uw kind beter volgen en samen met ons werkt uw kind aan de beste versie van zichzelf.

Wereldse blik

De wereld is groter dan Bemmel, Gelderland, Nederland. We zoomen graag uit. Met een wereldse blik bieden wij ons onderwijs aan. Zowel op de havo als op het vwo kunnen leerlingen Tweetalig Onderwijs volgen. Met uitdagende thema’s, projecten, activiteiten en buitenland-uitwisselingen halen we de wereld onze school in of trekken we er zelf op uit. Uw kind kan bij ons letterlijk de hele wereld aan.