Je kunt het je misschien nog moeilijk voorstellen, maar er is ook een leven ná OBC Bemmel. Onze loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) is erop gericht jou hierin optimaal te adviseren.

Welke vakken moet je kiezen? Welke profielkeuze maak je? Welke opleiding moet je hierna gaan doen? Het zijn belangrijke keuzes, met impact op je toekomst.

Kern van talentontwikkeling

Zelfkennis is heel belangrijk. Want we kunnen met je meedenken, ideeën aandragen en begeleiden, uiteindelijk moet je zelf die knoop doorhakken. Onze LOB is in feite de kern van talentontwikkeling. Samen met jou ontdekken, bespreken en ontwikkelen we jouw talenten. Belangrijk voor op school, maar ook tijdens je vervolgopleiding en je carrière.

Extra advies en begeleiding

Onze LOB wordt gecoördineerd door de decaan en in eerste instantie uitgevoerd door de coaches. Zij voeren de LOB-gesprekken met de leerlingen en verwijzen leerlingen door naar de decaan als ze extra advies en begeleiding nodig hebben.

De decaan voor vmbo-t is Pauline Meekels. Meer informatie? Klik hier.
De decaan voor (t)havo/vwo is Peter van Riel. Meer informatie? Klik hier.