Ook met een gemengd advies is uw kind meer dan welkom op OBC Bemmel! Kies voor onderwijs op maat.

OBC Bemmel kijkt naar mogelijkheden, kansen en ambities. Uw zoon of dochter wordt direct op het niveau geplaatst van zijn/haar en uw voorkeur.

Kansrijk plaatsen op het hoogste niveau (schooljaar 2021-2022)

Door de impact van corona zijn er helaas bij verschillende leerlingen, ondanks de geweldige inzet van docenten en ouder(s)/verzorger(s), leerachterstanden ontstaan en heerst er wellicht nu ook bij uw kind twijfel over het schooladvies.

OBC Bemmel zet daarom in op ‘kansrijk plaatsen’ van leerlingen. Concreet betekent dit dat we leerlingen met een gemengd advies de mogelijkheid bieden om op het hoogste niveau te starten. Kansen geven betekent daarnaast ook zorgvuldig begeleiden. Daarom zetten we de extra gelden, die via het ministerie in het kader van ‘onderwijs achterstanden’ richting onze school komen, hiervoor in. Met deze extra ondersteuning houden we de ontwikkeling van uw kind nauwgezet in de gaten. Vervolgens bepalen we wat de best passende leerroute voor uw kind wordt.

Heeft u specifieke vragen? Laat het ons weten via:
Wendy Meij, afdelingsleider havo-/vwo-onderbouw  – w.meij@obcnet.nl

Opstromen naar een hoger niveau

Goed om te weten: bij ons kunnen leerlingen gemakkelijk opstromen naar een hoger niveau. Bij een gemengd advies kan het soms slim zijn om in eerste instantie niet te hoog in te zetten. Bijvoorbeeld om uw kind te laten wennen en daarna rustig te kijken welk niveau het best past. Opstromen kan ook tussentijds, in januari.

Vakken volgen en afsluiten op een hoger niveau

Het kan ook zijn dat uw kind op het goede niveau zit, maar voor een bepaald vak wél een hoger niveau aankan. Ook hierin zijn wij flexibel en bieden wij onderwijs op maat. Uw kind volgt dat vak dan op een hoger niveau en sluit ‘m ook af op dat niveau. Op de cijferlijst komt dan bijvoorbeeld te staan: havodiploma, met Duits en Aardrijkskunde op vwo-niveau afgesloten. Dit geeft uw kind een voorsprong bij het opstromen en/of zijn of haar vervolgopleiding.