Onze school is de maatschappij in het klein. Elke dag komen we naar school met veel medewerkers en leerlingen. Om op een prettige manier samen te kunnen leven en werken helpt het om een aantal afspraken te maken. Zo kunnen we samen de verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorgen dat onze school een fijne en veilige plek is.

WIJ ZIJN OBC BEMMEL en wij…

… zorgen er samen voor dat iedereen zich hier thuis voelt
… hebben respect voor de school, voor elkaar en voor ieders eigendommen
… waarderen onze onderlinge verschillen en overeenkomsten
… komen op tijd en hebben alles bij ons wat we nodig hebben
… spreken elkaar aan wanneer dat nodig is
… helpen en ondersteunen elkaar en houden rekening met iedereen
… dragen allemaal bij aan een schoon, veilig, gezond leerklimaat en een fijne sfeer
… komen allemaal gemaakte afspraken na
… zijn samen verantwoordelijk!

En wat betekenen de leefregels nu concreet voor onze school?

Algemeen

• We communiceren op een vriendelijke manier met elkaar en luisteren naar elkaar.
• Zorg ervoor dat je je schoolpas bij je hebt.
• Plaats je fiets of scooter in de fietsenstalling.
• Beeldmateriaal van anderen mag alleen worden gemaakt en gedeeld met toestemming.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen, ook als ze in je kluisje liggen.
• Van andermans spullen blijf je af.
• Vuurwerk, bedreigende voorwerpen, energydrank, lachgas, rookartikelen (waaronder vapes) en drugs zijn verboden.
• Als je in leerjaar 1 of 2 zit, dan blijf je tijdens de hele schooldag op het schoolterrein.
• Zit je in leerjaar 3 of hoger, dan mag je tijdens lesvrije momenten het schoolterrein verlaten.
• Ga tijdens lesvrije momenten naar het toilet en niet tijdens de les.

Tijdens de les

• Hang je jas aan de kapstok of leg hem in je kluis.
• Plaats je tas op de grond.
• Zorg ervoor dat je alle benodigdheden voor de les bij je hebt en dat je voorbereid bent.
• Eten en drinken doe je tijdens de lesvrije momenten. Tijdens 80 minuten lessen beslist de docent of (water) drinken mogelijk is.
• Je smartphone/tablet/smartwatch is thuis of ligt in je kluis.

Tijdens de pauzes

Tijdens pauzes mag je op de volgende plekken verblijven:
De Heister: aula, hal beneden en schoolplein.
Essenpas: aula, hal beneden en schoolplein.

• Eten en drinken doe je alleen op de pauzeplekken.
• Je mag je smartphone/smartwatch gebruiken op de pauzeplekken.
• Je laat je pauzeplek opgeruimd achter.