Op deze pagina proberen we al jouw vragen te beantwoorden. Zit jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op, we staan je graag te woord.

Algemene vragen

 • Waarom zou ik voor OBC Bemmel kiezen?

  Onze leerlingen zeggen dat ze het OBC op de eerste plaats een gezellige en veilige school vinden waar je prettig kunt leren. Verder hebben we een mooi onderwijsprogramma waarin je minder vakken op een dag hebt dan op een andere school. De lessen duren namelijk langer, waardoor je meer tijd hebt om vragen te stellen en de docent je beter kan begeleiden. Je kunt ook een paar keer per week zelf keuzes maken voor interessante projecten en/of extra hulp krijgen voor vakken die je moeilijk vindt. Elke leerling heeft een coach die met jou (en met je ouders) bespreekt hoe het met jou gaat.

  Daarnaast kun je bij ons Tweetalig onderwijs volgen op havo of vwo niveau.

 • Wanneer kan ik een kijkje komen nemen op het OBC?

  In de week van 25 januari, 8 februari en 22 februari worden er uitdagende masterclasses georganiseerd voor leerlingen van groep 8. Je gaat je dan drie middagen verdiepen in een interessant thema. Voor leerlingen met een vmbo-t-advies zal dit het thema Lifestyle zijn (Leefstijl, Sport en Koken). Voor leerlingen met een havo- of vwo-advies heb je de keuze uit Bèta, Kunst & Cultuur, Aardrijkskunde/Geschiedenis en Engels (Tweetalig onderwijs). Bij elk programma hoort een stukje theorie en daarna ga je praktisch aan de slag of voer je een onderzoek uit. Een middag duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.

  Op 3 februari zijn er minilessen. De online minilessen organiseren we voor groep 8 leerlingen. De lessen zijn op algemeen niveau, er wordt dus geen onderscheid gemaakt in vmbo-t, havo of vwo. We willen je graag kennis laten maken met het leven op een middelbare school. Hoe zijn de docenten van OBC Bemmel? Welke onderwerpen worden behandeld tijdens een les? Op al dit soort vragen krijg je antwoord.

  Op  4 februari staat er een online informatieavond gepland. In woord en beeld vertellen wij je alles over de vele mogelijkheden op onze school. Naast algemene informatie informeren we je ook over onze brede onderbouw, de uitdagende talentprofielen en onze leerlingbegeleiding.

   

 • Waar komt het nieuwe gebouw van OBC Bemmel?

  Het nieuwe gebouw komt naast/tegen het huidige gebouw aan de Essenpas. De verwachting is dat het gebouw in 2023/2024 klaar is. Pas daarna gaan we over. Tot die tijd krijgen onze leerlingen nog les in het huidige gebouw aan de Heister.

 • Hoe groot zijn de klassen?

  De gemiddelde klassengrootte is ongeveer 23. Het maximaal aantal leerlingen per klas is 32.

 • Hoe kan ik een kluisje krijgen?

  Er is voor elke leerling een kluisje, dat regelt de school. Je houdt altijd hetzelfde kluisje. Je betaalt een borg van 10 euro die je aan het einde van je schooltijd weer terug krijgt als je de kluissleutel weer inlevert.

 • Mag ik mijn mobiele telefoon gebruiken?

  In de pauzes en voor/na school wél. Tijdens de lessen doe je jouw mobiele telefoon in de telefoontas die bij de ingang van elk lokaal hangt. Je kunt je telefoon ook in je kluisje opbergen.

Aanmelden en klassenindeling

 • Hoe meld ik me aan bij OBC Bemmel?

  Dit is mogelijk via ons inschrijfformulier. Dit lever je vervolgens in bij jouw basisschool of bij de receptie van onze school. Klik hier voor meer informatie en het formulier.

 • Hoe wordt bepaald in welke afdeling ik kom?

  Omdat we jou nog niet kennen, plaatsen we je in overleg met de basisschool in een vmbo-t-, havo- of vwo-klas of op tweetalig havo of tweetalig vwo. De basisschool kijkt naar je capaciteiten, je inzet, je zelfstandigheid en naar het resultaat van de eindtoets. Als je een dubbel/gemengd advies hebt, dan bespreken we met de basisschool en met jou/je ouders wat voor jou de beste plek is om te starten.

  We plaatsen kansrijk. We gaan in overleg met de basisschool en kijken samen met jou/je ouders en de basisschool wat voor jou de beste plek is om te starten. We bieden je de mogelijkheid om op het hoogste niveau te starten. We bieden je dan extra ondersteuning. Deze ondersteuning zal plaatsvinden in schooltijd.

  Je mag er ook voor kiezen om op een lager niveau te starten en later op te stromen. We begeleiden en volgen jou intensief. Na een of twee jaar bepalen wat je vervolg-leerroute wordt.

 • Wat doet de school als ik een bijgesteld advies krijg?

  Dan overweegt de basisschool het eerder gegeven advies opnieuw. Als de basisschool het advies bijstelt, dan nemen ze contact op met het OBC. We plaatsen je dan op het hogere niveau, als we daar plaats hebben.

 • Kan ik naar een hoger niveau als het goed gaat?

  Ja, dat kan. Jouw docenten bespreken een paar keer per jaar of je naar een hoger niveau kunt. Dat kan, als er plaats is, in het eerste jaar rond kerst of aan het einde van het eerste jaar. Soms stappen leerlingen ook in het tweede jaar nog over naar een ander niveau.

 • Ik wil graag bij een vriend(in) in de klas komen, kan dat?

  Ja, je mag bij je aanmelding in ieder geval één persoon noemen. Als jullie elkaar noteren, kunnen we hiermee aan de slag. Ook kijken we goed of je met iemand samen naar school kunt fietsen. Je mag in ieder geval één persoon noemen

 • Wordt er op het OBC ook geloot?

  We kennen bij ons op school geen loting. Je kunt je bij ons inschrijven t/m 21 maart. In principe wordt je toegelaten als je je hebt aangemeld. Bij TTO geldt de volgorde van inschrijving. Het kan zijn dat een klas op enig moment vol zit.

Lessen en rooster

 • Hoe laat beginnen de lessen en wanneer ben ik uit?

  De eerste les begint om 8.20 uur. Hoe laat je uit bent is afhankelijk van je rooster. De meeste leerlingen in de onderbouw zijn om 14.50 uur klaar en soms om 15.30 uur. Dat kan elke dag anders zijn.

 • Hoe ziet een lesdag eruit?

  Een gemiddelde lesdag bestaat uit 3 tot 4 lange lessen (van 80 minuten) en 1 tot 2 les(sen) van 40 minuten. Dat kan per lesdag verschillen. Je hebt per periode wel elke week hetzelfde lesrooster.

 • Hoe weet ik waar ik moet zijn voor welke les?

  Tijdens de eerste schooldag leer je, via een spel, hoe je de lokalen gemakkelijk kunt vinden. Daarna went het snel en is het best gemakkelijk!

 • Hoe werkt het rooster? Hoe weet ik of er roosterwijzigingen zijn?

  Tijdens de introductiedagen leer je hoe je het rooster en de roosterwijzigingen moet lezen. Voor het rooster gebruiken we Magister. De lokalen staan ook in het rooster. Je loopt meestal met je klasgenoten samen naar een lokaal.

 • Hoe gaat de school om met lesuitval?

  In de onderbouw heb je in principe geen lesuitval. Als een docent afwezig is, neemt de onderwijsassistent of een docent de les over. We noemen het dan een invaluur. Als een docent het 1e of laatste uur afwezig is, dan mag je wat later beginnen of wat eerder naar huis om alvast met het huiswerk aan de slag te gaan.

 • Welke vakken krijg ik in leerjaar 1?

  Nederlands, Engels, Frans (op havo en vwo), Duits (op vmbo-t), geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde, biologie, levensbeschouwing, techniek, leefstijl, kunst beeldend (tekenen en handvaardigheid), muziek, Lichamelijke Oefening, wetenschapsoriëntatie (vwo), coachingsuren, keuzemodules en ICT lessen.

  Bij Tweetalig Onderwijs zijn de vakken History, Geography, Mathematics, Biology, Science, Health and social education, Arts, Music en Physical education in het Engels.

 • Wat moet ik doen als ik ziek ben, te laat ben of verlof wil aanvragen?

  – Als je ziek bent, belt één van je ouders ’s ochtends naar de receptie om dat te melden.

  – Als je te laat bent, haal je bij de receptie een ‘te laat’ briefje en kun je met dit briefje de les in. Later bepaalt de leerling-coördinator of je een goede reden had. Is dit het geval, dan heeft jouw te laat komen geen gevolgen.

  – Als je verlof wil aanvragen: je ouders/verzorgers regelen dit met een formulier. Klik hier voor meer informatie.

Pauzes

 • Hoeveel pauzes zijn er per schooldag?

  Er zijn 3 pauzes per dag.

 • Waar ben ik in de pauze? Mag je van het schoolplein af?

  Je bent op het schoolplein, in de hal of de aula van de school. Je gaat niet van het schoolplein af.

 • Is er een kantine? Wat kun je kopen?

  De kantine is open van 09.00 tot 15.00 uur. We zijn een gezonde school en je kunt van alles kopen: bijvoorbeeld broodjes (brie, gezond, zalm, kip, pesto, kaas), tosti’s, wraps en noedels. Elke donderdag hebben we een snack-dag: denk aan een broodje knakworst of een kipstick. We hebben ook genoeg mogelijkheden voor vegetariërs.

Huiswerk en begeleiding

 • Hoeveel huiswerk krijg je?

  In de brugklas moet je rekenen op ruim een uur per dag. Op school kun je ook al veel doen. In de hogere klassen wordt het steeds wat meer.

 • Bij wie kan ik terecht als ik vragen heb over het huiswerk?

  De meeste lessen duren 80 minuten. De ervaring van onze leerlingen is dat je in de les meestal ook al met je huiswerk kunt beginnen en hulp kunt vragen aan je docent zodat je vooruit kunt.

  Verder heb je per week enkele coach-/werkuren waarin je in je klas met je (huis)werk aan de slag kunt. Je kunt dan hulp vragen aan medeleerlingen en ook aan de begeleider van het coachwerkuur.

  Heb je meer hulp nodig, bijvoorbeeld met plannen en organiseren van je huiswerk? Dan kun je je aanmelden voor de huiswerkklas.

 • Wat is de huiswerkklas?

  In de school hebben we een huiswerkklas (we vragen een vergoeding). Je kunt daar 2 of 3 keer per week terecht, na afloop van je lessen. Je werkt daar ongeveer anderhalf uur aan je huiswerk en je kunt hulp vragen bij vaardigheden zoals het plannen en organiseren van je huiswerk. Ook kun je vragen stellen en uitleg vragen voor specifieke vakken. Je wordt ook overhoord als je geleerd hebt voor een toets: je weet dan of je goed bent voorbereid. De huiswerkklas wordt geleid door een docent en er zijn bovenbouwleerlingen die helpen met uitleg en overhoren.

 • Hoe gaat de school om met dyslexie en dyscalculie?

  Als is vastgesteld dat je dyslectisch bent of dyscalculie hebt, dan kan onze Remedial Teacher je helpen om hiermee om te gaan. Verder is het toegestaan om hulpmiddelen te gebruiken en krijg je extra tijd voor het maken van toetsen.

 • Kun je ook op OBC Bemmel terecht als je meer ondersteuning nodig hebt dan gemiddeld?

  Jazeker! Op de eerste plaats gebeurt dat door je coach die jou persoonlijk begeleidt. Als je meer hulp nodig hebt, dan hebben we op onze school een persoonlijk begeleider, Remedial Teacher, een ondersteuningscoördinator, een orthopedagoog en vertrouwensdocenten. En heb je in de pauzes een rustige plek nodig? Dan is dat op onze school ook mogelijk. Samen met jou én je ouders/verzorgers doen we ons best om jouw kwaliteiten naar boven te brengen.

Toetsen en rapporten

 • Hoeveel toetsen krijg je?

  Je krijgt voor elk vak gedurende het schooljaar toetsen. Dit kunnen toetsen zijn die niet meetellen voor een cijfer en toetsen die wel meetellen. Per vak krijg je per jaar 5, 7 of 10 toetsen, afhankelijk van hoeveel uur je het vak per week hebt.

 • Hoe kan ik mijn cijfers inzien? En mijn ouders/verzorgers?

  Alle cijfers die je voor overhoringen en proefwerken hebt gekregen worden genoteerd in Magister. Daarin staat ook hoe zwaar elke toets meetelt. Jij, je ouders/verzorgers en je coach hebben toegang tot dit systeem. Je krijgt een persoonlijke code zodat andere leerlingen jouw cijfers niet kunnen zien en je privacy dus gegarandeerd is.

 • Hoe vaak krijg ik een rapport?

  Er is twee keer per jaar een digitale tussenrapportage, een ijkmoment: hoe sta je ervoor? Dit bespreek je (samen met je ouders) met je coach en soms met vakdocenten tijdens onze driegesprekken. Het eindrapport krijg je op papier. Daarop staan ook de twee tussenrapportages.

Kennismaking en activiteiten

 • Hoe leer ik mijn klasgenoten kennen? Hoe ziet de kennismaking eruit?

  Al voor de zomervakantie heb je een kennismakingsmiddag. Je leert dan jouw klasgenoten en je coach kennen. Tijdens de zomervakantie heb je dus al een goed idee bij wat je te wachten staat. Als het schooljaar na de vakantie start, organiseren we activiteiten waarbij je je klas en het gebouw op een speelse manier goed leert kennen. Je hebt, samen met jouw klas, na de eerste schoolweek ook een heel gezellig brugklaskamp van drie dagen. Hierdoor maak je ook snel nieuwe vrienden.

  Bij TTO ga je in je eerste jaar een week naar Engeland.

 • Wat wil ik nog meer weten over TTO?

  Je hoeft niet goed te zijn in Engels om te starten op TTO. Het is ook niet erg als je op de basisschool niet veel Engels hebt gehad. Als je graag beter wil worden leer je de Engelse taal hier heel snel.

  Vooral in het begin ben je waarschijnlijk extra tijd kwijt aan het huiswerk. Je moet nog een flink aantal woorden opzoeken. Na een paar weken of maanden gaat dit steeds makkelijker.

  Als je voor TTO kiest dan ga je ook regelmatig naar het buitenland. Daarnaast besteden we in de lessen nadrukkelijk aandacht aan de wereld om ons heen.

 • Welke leuke activiteiten zijn er op het OBC?

  Heel populair is ons Halloween feest voor leerjaar 1 en 2, net vóór de herfstvakantie. Met je coach organiseer je ook verschillende andere gezellige activiteiten met je klas.

  Elke periode organiseren we leuke projectdagen. In de ‘gewone’ schoolweken kun je ook zelf keuzes maken uit een hele serie interessante keuzemodules die je 1x per week, gedurende 8 weken volgt.

  En je gaat ook nog op excursie en op reis als je bij ons op school zit. Dus ook door het schooljaar heen is er genoeg ‘leuks’ op het OBC.

  Klik hier voor meer informatie.

Boeken en laptop

 • Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn boeken krijg?

  Je ouders krijgen automatisch een bericht over het bestellen van de boeken. Dat gebeurt vóór de zomervakantie.

 • Moet je ook een laptop aanschaffen?

  Ja, je ouders ontvangen informatie over het soort laptop en hoe je die kunt aanschaffen. Als je thuis al een laptop hebt, dan kun je die ook gebruiken, als deze aan een aantal voorwaarden voldoet. Klik hier voor alle informatie.