OBC Bemmel werkt, net als alle andere scholen in het voortgezet onderwijs, met PTA’s. Deze afkorting staat voor: Programma van Toetsing en Afsluiting.

In het PTA staat onder andere per vak in welke periode een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak.

De PTA’s kunt u terugvinden op onze Downloads-pagina.
KLIK HIER voor de documenten met betrekking tot het examen.