OBC Bemmel is een school die wil weten wat er leeft onder de leerlingen. Jouw mening telt!

Vaak hebben leerlingen een hele andere kijk op de dagelijkse dingen en kunnen we daar juist veel van leren.

Feedback en inzichten

Ongeveer 3 keer per jaar komt er een groep leerlingen bij elkaar die met de team- of leerlingcoördinator praten over alles wat hen bezighoudt. Dit zijn twee leerlingen per klas. Dat levert altijd waardevolle feedback en inzichten op.

Aanmelden?

Vind jij dat alles goed gaat, of zou je sommige dingen graag anders zien? Laat van je horen, anders verandert er niets. Meld je aan via je coach. Je hoort dan vanzelf wanneer het eerstvolgende gesprek is.