De Inspectie van het Onderwijs controleert de kwaliteit van het onderwijs. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken of de schoolorganisatie op orde is, of de docenten bevoegd zijn en of het slagingspercentage voldoende is.

Een onafhankelijke inspectie is noodzakelijk en waardevol. Het zorgt voor excellentie, uniformiteit en transparantie in het onderwijs. Als school houdt ons dat scherp en dat is positief. U kunt er als ouders/verzorger dan ook vanuit gaan dat wij altijd dat ene stapje extra zetten voor uw kind.

Kwaliteit en integriteit

Alle scholen die onder de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe (SgOMB) vallen, dus ook OBC Bemmel, streven naar de hoogste kwaliteit en maximale integriteit. De Inspectie toetst dit aan de hand van onderzoeken en locatiebezoeken.

Onderzoek en monitoring

Om te kunnen rapporteren aan De Inspectie, worden er regelmatig interne onderzoeken afgenomen. Een voorbeeld hiervan zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden onder ouders/verzorgers, leerlingen en het onderwijspersoneel. Naast de verplichte onderzoekfacetten voor de inspectie worden er ook andere zaken gemonitord. Dit geeft SgOMB input om onze aanpak en organisatie te blijven verbeteren.