Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd. We praten sindsdien (en gelukkig maar) niet meer over kinderen ‘met een rugzakje’.

Iedere school heeft nu een zorgplicht. Dit houdt in dat zodra een leerling ergens aangemeld wordt, de betreffende school beoordeelt of ze tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling.

Alternatief zoeken

Ook voor OBC Bemmel houdt dit in dat er áltijd gezocht wordt naar passend onderwijs (met persoonlijke begeleiding van de coach) voor ieder kind. Lukt het ons niet om een goede oplossing te bieden? Dan zoeken we, in overleg met alle betrokkenen waaronder de ouders/verzorgers, naar een alternatief binnen het onderwijs-samenwerkingsverband van onze regio.

Samenwerkingsverband De Verbinding

OBC Bemmel is aangesloten bij het Samenwerkingsverband De Verbinding. De belangrijkste taak van dit samenwerkingsverband is het maken en uitvoeren van een plan (het ondersteuningsplan) waarin staat op welke manier alle leerlingen een passende plek op een school krijgen. Het schoolondersteuningprofiel van onze school hieronder in te zien. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op de website SWV De Verbinding.