Op OBC Bemmel kunnen leerlingen op zowel havo- als vwo-niveau tweetalig onderwijs (tto) volgen. Niet veel scholen in Nederland bieden dit aan, dus hier zijn we ontzettend trots op.

Onderbouw

Bij tto is het zo dat alle vakken in de onderbouw, zoals aardrijkskunde, wiskunde en nask, aangeboden worden in het Engels. Eerst op een eenvoudige manier natuurlijk, maar daarna in toenemende mate tot een hoog niveau. Nederlands, Duits, Frans en levensbeschouwing zijn (logische) uitzonderingen, deze vakken worden gevolgd in de eigen taal. Aan het eind van leerjaar 3 verlaten de leerlingen de onderbouw met een Checkpoint-certificaat (B2-niveau).

Bovenbouw

De bovenbouw bereidt voor op het examen, de meeste vakken gaan over op het Nederlands. Dit gebeurt tijdig, zodat tto’ers geen last ondervinden van hun voorsprong in het Engels. De gemeenschappelijke vakken blijven in het Engels, zoals lichamelijke opvoeding en maatschappijleer. Bovendien volgen onze tto-leerlingen het extra vak IB-English. Dit vak leidt tot een internationaal erkend diploma: het International Baccalaureate Language and Literature voor t-vwo of het IB Language B exam voor t-havo. Daarnaast volgen alle bovenbouw leerlingen het vak ‘Global Perspectives’. Dit is een vak gericht op onderzoekvaardigheden en kritisch denken. Leerlingen werken bij dit vak veel samen en bestuderen allerlei mondiale vraagstukken. De tvwo leerlingen kunnen Global Perspectives afronden met een Cambridge certificaat. Samen met het senior tto-certificaat hebben leerlingen een hogere kans op toelating tot vele hogescholen en universiteiten in de hele wereld.

Volwaardige opleiding

Tto is veel meer dan een (Cambridge-)certificaat. Het is namelijk geen versterkt talenonderwijs, maar een volwaardige opleiding waarin ook internationalisering en persoonsvorming centraal staan. Onze leerlingen doen bovendien leerzame buitenlandervaring op.

Wereldburger zijn

Al in het eerste jaar gaat de leerling op reis naar Engeland en in de hogere klassen vinden uitwisselingen en internationale stages plaats. Zo bereiden we leerlingen voor op een toekomst waarin je niet alleen in je eigen regio/land leeft, maar een echte wereldburger bent.

Buitengewoon positieve beoordeling

Het Nuffic is een instituut in Den Haag dat toeziet op internationalisering in het onderwijs. Het verzorgt de kwaliteitscontrole op tweetalige scholen en monitort de doorstroom, examenresultaten, kwaliteit van docenten. Onze laatste inspectie dateert van juni 2019 en we ontvingen een buitengewoon positieve beoordeling. Een groot team (meer dan 40 docenten) houdt zich bezig met ongeveer 500 leerlingen die tweetalig onderwijs volgen op het OBC. Neem voor meer informatie een een kijkje op: www.ikkiestto.nl

Kosten

Tto brengt extra kosten met zich mee. Daarom vragen wij ouders/verzorgers om een eigen bijdrage waar bijvoorbeeld extra lesmaterialen en internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) van worden betaald. Het niet kunnen betalen van deze bijdrage is uiteraard geen reden voor uitsluiting van tto! Voor ouders/verzorgers die deze bijdrage niet kunnen betalen, is een speciale regeling. Klik hier voor meer informatie.

Tweetalig havo

Ben jij een havoleerling die net even dat extra stapje wil zetten? Op OBC Bemmel ...

Tweetalig vwo

Ben jij een vwo-leerling die net even dat extra stapje wil zetten? Op OBC Bemmel ...

BLOG | Ervaringen van een ouder met tto-leerling – Martijn Hendriks

Tweetalig onderwijs betekent veel meer dan vakken in het Engels volgen. Het is meer dan ...

BLOG | Ervaringen van een tto-leerling – Suze Hendriks

Tweetalig onderwijs betekent veel meer dan vakken in het Engels volgen. Het is meer dan ...

BLOG | Ervaringen van een tto-leerling – BAS

Tweetalig onderwijs betekent veel meer dan vakken in het Engels volgen. Het is meer dan ...

VIDEO | Ervaringen van een ouder en tto-leerling

Tto-leerling Max vertelt samen met zijn vader meer over de opleiding tweetalig onderwijs op OBC ...