Op OBC Bemmel geven we de leerlingen ruimte om te leren en te groeien. We plaatsen onze nieuwe eerstejaars leerlingen dan ook zo kansrijk mogelijk in de brugklas. We hebben vier leerroutes; vmbo-thavovwo en tweetalig onderwijs (TTO) voor zowel havo als vwo.

In elke leerroute is de mogelijkheid aanwezig in een enkelvoudige of brede brugklas geplaatst te worden. Wanneer leerlingen na groep 8 nog niet zeker weten welk niveau past, dan kan de keuze dus worden uitgesteld. Leerlingen met een enkelvoudig advies worden zoveel mogelijk in een enkelvoudige klas geplaatst en leerlingen met een gemengd advies komen in de brede brugklas van de meest passende leerroute.

Tweejarige brugperiode

We vinden het belangrijk dat leerlingen voldoende tijd en gelegenheid krijgen om uiteindelijk hun diploma te halen in de leerroute die bij hen past. Daarom werken wij met een tweejarige brugperiode. Leerlingen krijgen dus twee jaar de tijd om te ontdekken of de betreffende leerroute het beste past. In principe blijven leerlingen twee jaar bij elkaar.

Plaatsing in goed overleg

Het plaatsen van de leerlingen vindt plaats in goed overleg met de collega’s van de basisschool via een ‘warme’ overdracht en op basis van het onderwijskundig rapport.

Onderwijs in de brede brugklas

De vmbo-t/havo-klas volgt het lesprogramma van de havo. De (t)havo/(t)vwo-klas volgt het lesprogramma van het (t)vwo.

Voor leerlingen in een enkelvoudige brugklas blijft uiteraard ook de mogelijkheid bestaan om te wisselen van leerroute.

Locaties De Heister en Essenpas

In schooljaar 2024-2025 vindt het onderwijs voor leerroute vmbo-t grotendeels plaats op locatie Essenpas. De lessen van (tweetalig)havo en (tweetalig)vwo worden voornamelijk gegeven op locatie De Heister.

Flyer ‘Kansrijk plaatsen’

Bekijk hier de flyer over kansrijk plaatsen op OBC Bemmel.