Wanneer uw kind ziek is, wordt u verzocht om vanaf heden via Magister de ziekmelding door te geven.

Meerdere dagen ziek?

Elke dag dat uw kind ziek is, dient er opnieuw een melding gedaan te worden. Graag de melding doorgeven vóór het eerste lesuur begint, anders zal er door de lesgever alsnog een AB (absentie) gemeld worden. De afmelding kan ook de avond tevoren al doorgegeven worden.

Andere absentiemeldingen

Andere absentiemeldingen, bijvoorbeeld de orthodontist of een doktersbezoek, waarbij uw kind een gedeelte van de dag afwezig is, graag doorgeven zoals u gewend bent, middels de blauwe briefjes.

Gedurende de toets- en Se weken vragen we u de ziekmeldingen door te geven via de receptiemail of telefonisch.

Procedure Magister

Hoe werkt dit in Magister? Bekijk hieronder de handleiding.