InDifferent is een organisatie die vindt dat elke school een inspirerende en veilige plek voor leerlingen moet zijn. Een plek waar iedereen zichzelf kan zijn en zich op eigen wijze kan ontwikkelen, in veiligheid en vrijheid, ongeacht wie, hoe en wat je bent of wil zijn. Helaas is de realiteit niet zo. Veel jongeren worden gepest, genegeerd of gediscrimineerd, of ze passen zichzelf aan om dit te voorkomen. Dat moet anders! InDifferent zet zich in om scholen hierbij te ondersteunen. Zij doen dit door samen met jongeren te bedenken op welke manieren we de school veiliger en inclusiever kunnen maken. ‘Onverschilligheid voor verschillen’ is het doel.

Gedurende het jaar hebben we aandacht besteed aan verschillende thema’s om inclusie te bevorderen bij ons op school. We hebben de boodschap overgebracht dat IEDEREEN erbij hoort, ook als je het idee hebt dat je ‘anders’ bent dan anderen. Je mag zijn wie je bent!

De volgende thema’s en bijeenkomsten hebben we dit schooljaar gehad:

  • Introductie; ‘Meet-up’; We hebben InDifferent via een vrijwillige bijeenkomst voor leerlingen en docenten geïntroduceerd, de thema’s neergelegd, de behoeftes gepolst en een kernteam van leerlingen gevormd die het hele jaar meegeholpen hebben met het uitvoeren van de thema’s.
  • Pesten; in ‘de week tegen pesten’ hebben alle coaches educatief lesmateriaal ontvangen en dit met hun klassen besproken en hebben afspraken over pesten (o.a. via social media) gemaakt.
  • Respect; in ‘de week van respect’ hebben de coaches dit thema met hun klassen behandeld en met het door InDifferent aangeleverde lesmateriaal hebben we leerlingen geprobeerd te inspireren en te activeren voor een respectvolle samenleving
  • LHBTQ-zaken; op Paarse Vrijdag hebben we een themadag besteed aan seksuele- en genderdiversiteit. Een geslaagde dag waarbij we in de coachlessen aandacht hieraan besteedden, maar gedurende de dag een paars café hadden met gezellige activiteiten en een inlooplokaal hadden waar in alle rust en openheid met elkaar gesproken kon worden en verhalen met elkaar gedeeld werden.
  • Blue Monday; uit onderzoek is gebleken dat veel jongeren met mentale problematiek rondlopen. Corona heeft daar een grote invloed op gehad. Om het onderwerp ‘geestelijke gezondheid’ en het omgaan met depressieve gevoelens (van jezelf of naasten) bespreekbaar te maken hadden we een indrukwekkende ‘Meet-up’ met leerlingen waarin zij hun gevoelens deelden en handreikingen gegeven werden om hier mee om te gaan.
  • Racisme en discriminatie; InDifferent had een Meet-up georganiseerd waar heel actief gediscussieerd en gewerkt werd aan-en-over dit thema. Aan de coaches was lesmateriaal verspreid om dit thema voor het voetlicht te krijgen tijdens de coachlessen.

Doordat we deze verscheidenheid aan thema’s door het jaar heen aan bod lieten komen, wisten we meer begrip bij elkaar te kweken en een grotere onderlinge betrokkenheid te creëren. Een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en zich bij ons op school gezien, begrepen én thuis voelt.

Het was erg mooi om te zien dat leerlingen bij bepaalde thema’s helemaal uit hun schulp kropen en dat er een community ontstond waarbij gelijkgestemde leerlingen bij elkaar steun en plezier vonden en ervaringen met elkaar uitwisselden.

We kijken terug op een succesvol eerste jaar, waar zeker ook nog verbeterpunten liggen. We hopen komend schooljaar de draad weer op te pakken met deze en wellicht nog veel meer belangrijke thema’s.

Kijk ook eens op www.indifferent.nl