Op deze pagina vertellen we je meer over onze Loopbaanontwikkeling en Begeleiding (LOB) voor (t)havo/vwo.

Profielkeuzebegeleiding in leerjaar 3

Tijdens leerjaar 3 maak je een profiel- of vakkenkeuze. Er zijn 4 profielen:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Wij begeleiden jou bij deze keuze, samen met jouw coach. Dit doen we met de methode dedecaan.net, onderdeel keuzeweb. De opdrachten in keuzeweb zijn gebaseerd op de 5 loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers:

  • Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
  • Motievenreflectie: Waar ga en sta ik voor en waarom dan?
  • Werkexploratie: Welk werkveld spreekt mij aan en waarom dan?
  • Loopbaansturing: Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
  • Netwerken: Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

Workshops voor (t)havo

Tijdens de profielkeuzedag op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen volgen de leerlingen een programma met workshops over de sectoren in het Hoger Onderwijs. Tijdens de informatieavond profielkeuze en het project “kijkje op de werkvloer” worden ouders actief betrokken bij het profielkeuzeproces van hun kind. De leerlingen uit leerjaar 4 geven voorlichting aan de leerlingen uit 3 havo over de dagelijkse praktijk in de bovenbouw en het verloop van hun eigen keuzeproces. De profielkeuze wordt in twee etappes gemaakt, de voorlopige profielkeuze in februari en de definitieve profielkeuze in maart.

Loopbaanoriëntatie in 4 en 5 (t)havo

Leerlingen in de bovenbouw worden begeleid in hun keuze naar een vervolgopleiding. De leerlingen in leerjaar 4 doen mee aan een project “Van Leerling naar Student”, in samenwerking met de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Leerlingen volgen binnen dit kader op de HAN een programma  onder leiding van studenten aan de HAN. Het gaat dan bijvoorbeeld om “studeren”, wat betekent dat? voorlichting over de interessegebieden in het Hoger Onderwijs en studeren en financiën. Onder begeleiding van de mentor maken leerlingen opdrachten in I-Quest, een digitaal begeleidingsinstrument en opbouw van een LOB-portfolio. Er is voor de ouders een informatieavond  over dit programma en de rol van ouders bij het maken van een studiekeuze. De leerlingen zijn voor de opbouw van hun LOB-portfolio verplicht om per leerjaar deel te nemen aan twee voorlichtingsactiviteiten in het Hoger Onderwijs. De decanenkring Nijmegen organiseert jaarlijks de informatieavond Hoger Onderwijs Nijmegen. Ouders en leerlingen uit 4 havo worden voor deze avond uitgenodigd.

In september geeft de decaan in 5 havo  een klassikale voorlichting over studiekeuze een aanmelding voor het Hoger Onderwijs, in december maken de leerlingen met hun mentor de stand van zaken op en is er ruimte voor een oriënterende beroepenstage. In april leggen de leerlingen verantwoording af over de gemaakte studiekeuze.

Profielkeuze workshops vwo

Vanuit de samenwerking met de Radboud Universiteit geven studenten een profielkeuzeworkshop aan de leerlingen uit 3 vwo. Ouders worden tijdens de informatieavond profielkeuze en het project “kijkje op de werkvloer” actief betrokken bij het profielkeuzeproces van hun kind. De leerlingen uit leerjaar 4 geven voorlichting aan de leerlingen uit 3 vwo over de dagelijkse praktijk in de bovenbouw en het verloop van hun eigen keuzeproces. De profielkeuze wordt in twee etappes gemaakt, de voorlopige profielkeuze in februari en de definitieve profielkeuze in maart.

LOB in de vwo bovenbouw

Leerlingen worden in de bovenbouw door de mentoren en de decaan begeleid bij de keuze voor een vervolgstudie. In leerjaar 4 volgen de leerlingen een programma aan de Radboud Universiteit. Tijdens een interactief studentforum en een hoorcollege maken de leerlingen kennis met de sfeer op een Universiteit. De informatieavond Hoger Onderwijs, georganiseerd door de decanenkring Nijmegen in januari, is daarna een uitgelezen kans voor een oriëntatie in het Hoger Onderwijs. De leerlingen zijn in leerjaar 4 vrij om voorlichtingsavonden in het Hoger Onderwijs te bezoeken en maken een start met het opbouwen met een loopbaanportfolio. In leerjaar 5 wordt een extra boost gegeven aan het proces van loopbaan oriëntatie. Tijdens een project onder begeleiding van de mentor maken de leerlingen de stand van zaken op, wisselen uit met medeleerlingen en krijgen handvatten aangereikt voor verdere oriëntatie. In samenwerking met de Universiteit van Wageningen en studenten wordt er een thema-avond “studiekeuze”  georganiseerd voor leerlingen en hun ouders. De informatiemarkt verzorgd door oud-leerlingen geeft een extra impuls aan het studiekeuze proces. De decaan geeft in september in 6 vwo een klassikale voorlichting over studiekeuze en aanmelding voor het Hoger Onderwijs. De mentor en de decaan begeleiden daarna de leerlingen naar hun uiteindelijke studiekeuze. De leerlingen zijn zowel in leerjaar 5 alsook in leerjaar 6 verplicht deel te nemen aan twee voorlichtingsactiviteiten in het Hoger Onderwijs. In leerjaar 6 verantwoorden de leerlingen in april hun studiekeuze in hun portfolio.

Handige links

www.studiekeuze123.nl, de meest bekende website over studeren in het Hoger Onderwijs

www.studiekeuzekind.nl, artikelen over het kiezen van studies en alles wat daar mee samenhangt, speciaal voor ouders.

www.duo.nl, alles over studiefinanciering.

www.studielink.nl, alles over aanmelden voor het Hoger Onderwijs.

www.wilweg.nl, alles over studeren in het buitenland.

www.tussenjaarcentrum.nl, alles over een tussenjaar.

Vragen?

Peter van Riel, decaan havo-vwo OBC Bemmel, RIE@obcnet.nl