Op deze pagina vertellen we je meer over onze Loopbaanontwikkeling en Begeleiding (LOB) voor vmbo-t.

Qompas

Qompas vmbo/mavo is het digitale loopbaanontwikkelings- en begeleidingsprogramma voor het vmbo. Met dit programma oriënteren leerlingen van klas 1 t/m 4 vmbo-t zich op het maken van een keuze voor een profiel, studie en beroep. Qompas vmbo/mavo bestaat uit een stappenplan, een beroepentest en een competentietest. Kijk voor meer informatie op https://vmbo.qompas.nl

Loopbaancompetenties

Loopbaancompetenties zijn vaardigheden die de leerling inzet bij nieuwe loopbaanervaringen en het maken van loopbaankeuzes. Dit geldt dus niet alleen voor de keuze van een keuzevak, een vervolgopleiding of een baan, maar voor alle loopbaankeuzes die gemaakt moeten worden. Hierbij maken we gebruik van de vijf loopbaancompetenties van Marinka Kuijpers:

  • Kwaliteitenreflectie: Wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
  • Motievenreflectie: Waar ga en sta ik voor en waarom dan?
  • Werkexploratie: Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan?
  • Loopbaansturing: Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
  • Netwerken: Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen?

Lerende Regio Arnhem, scholenmarkt en meeloopdagen

De Lerende Regio Arnhem e.o. (LRA) is een initiatief van samenwerkende scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs in de Arnhemse regio. De LRA organiseert verschillende activiteiten met betrekking tot de oriëntatie op vervolgopleidingen, zoals de scholenmarkt en de meeloopdagen voor 3 en 4 vmbo.

Meer info: www.lerenderegioarnhem.nl

Betuwe on Stage

Betuwe On Stage is gericht op hulp bij beroepskeuze. De decaan coördineert Betuwe on Stage binnen de school. De leerlingen worden in de klas voorbereid door mentoren en docenten. De leerlingen krijgen een training en maken een top 5 van beroepen die deelnemen aan het Beroepenfeest. Via de website www.betuweonstage.nl zien leerlingen welke beroepen meedoen. De leerling bezoekt het Beroepenfeest samen met de klas. Op de Doe-dag reist hij/zij zelfstandig naar twee bedrijven of organisaties. Later bespreekt de leerling met de mentor zijn of haar ervaringen.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Opleidingen, niveaus en leerwegen in het mbo
Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Er zijn opleidingen op 4 niveaus: mbo 1, 2, 3 en 4. Voor elk mbo-niveau gelden toelatingseisen.

1.De Entreeopleiding
De entreeopleiding is bedoeld voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. De opleiding duurt 1 jaar.

2.De basisberoepsopleiding (niveau 2)
De basisberoepsopleiding duurt 1 tot 2 jaar. Het bereidt leerlingen voor om uitvoerende werkzaamheden te doen. Bijvoorbeeld kapper of autotechnicus.

3.De vakopleiding (niveau 3)
De vakopleiding duurt 2 tot 3 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als verzorgende en eerste monteur.

4.De middenkaderopleiding (niveau 4)
De middenkaderopleiding duurt maximaal 3 jaar. Voor sommige opleidingen geldt een maximum van 4 jaar. Leerlingen leren hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Het gaat om beroepen als filiaalbeheerder en activiteitenbegeleider. Leerlingen die deze opleiding afronden, kunnen verder studeren op het hbo.

Werken en leren
Mbo-studenten combineren school met stages in de praktijk. Dit gebeurt via de beroepsopleidende leerweg (BOL) of de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Bij de BOL zit de leerling het grootste deel van de opleiding op school. Bij de BBL werkt een leerling in een bedrijf en volgt 1 of 2 dagen per week school.

Voor meer informatie kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/middelbaar-beroepsonderwijs/inhoud/opleidingen-niveaus-en-leerwegen-in-het-mbo

Herziening kwalificatiestructuur mbo:
https://www.youtube.com/watch?v=smArHabqPmo&list=PL4v4MWFrqmshFHhY-RA0aDV5LLNDgRk4d

Handige links

Voor meer informatie over de verschillende opleidingsmogelijkheden en de Open Dagen in deze regio, kijk op:

http://www.rijnijssel.nl
http://www.aeresmbo.nl/onze-scholen/velp
https://www.roc-nijmegen.nl/
http://www.helicon.nl/
http://www.astrumcollege.nl
http://kiesmbo.nl
http://www.intergrip.nl
http://digitaaldoorstroomdossier.nl
http://www.scholenmarktarnhem.nl

Vragen?

Pauline Meekels, decaan vmbo-t OBC Bemmel, MPA@obcnet.nl.