Tweetalig onderwijs betekent veel meer dan vakken in het Engels volgen. Het is meer dan een tripje naar het buitenland. In deze blog vertelt Martijn Hendriks, vader van tto-leerling Suze, hoe hij tto als ouder ervaart.


Tweetalig onderwijs op OBC Bemmel speelt voor mijn dochter een belangrijke rol in haar schoolloopbaan, maar wellicht meer nog in haar ontwikkeling in de hedendaagse maatschappij. Het maakt haar sterker, omdat ze alle informatie in de (sociale) media beter begrijpt, en daarmee is ze beter op de hoogte van wat er in de maatschappij gaande is, lokaal, maar juist ook aan de andere kant van de wereld. En omdat ze beter geïnformeerd is kan ze beter haar eigen beeld en mening vormen over allerlei maatschappelijke ontwikkelingen.

Omdat Engels spreken een integraal onderdeel is van veel van haar lessen, heeft dat haar meer vertrouwen gegeven. Meer vertrouwen in het gebruik van de Engelse taal, meer vertrouwen in het voeren van een gesprek met andere personen in de Engelse taal. Niet alleen op school, maar juist ook daarbuiten.

Ik denk ook dat tweetalig onderwijs haar een voorspong geeft in het vervolgonderwijs. De Engelse taal is in steeds meer vervolgopleidingen de voertaal, wat voor een veel minder grote overgang zal zorgen na de middelbare school.

Wat ik wellicht nog het belangrijkste vind, is dat mijn dochter met het volgen van tweetalig onderwijs de kans krijgt om ervaringen in en met het buitenland op te doen. Excursies naar het buitenland, uitwisselingen met buitenlandse onderwijsinstellingen en studenten geven haar ervaringen die een verrijking voor het leven zijn. Het geeft de mogelijkheid om met andere mensen en culturen in aanraking te komen, die haar kijk op de hedendaagse maatschappij rijker maakt. En die kansen en ervaringen gun ik haar van ganser harte.

 ————————-

Bilingual education at OBC Bemmel is an important factor in my daughter’s education, growing up in a global society. It makes her stronger, because it is easier for her to understand most of the information in the (social) media and with that, she’s better informed on what’s going on in society, close by as well as on the other side of the world. And being better informed, she can create her own view and opinion on all kinds of local and global developments.

As speaking English is a regular part of a large part of her classes, it has made her more confident. More confident in using the English language, more confident in having a conversation with other persons in English. Not only in class, but also on holidays.

And I think bilingual education will give her a head start when hopefully she will move on to college or university after high school, as the English language can be the dominant language there.

Bilingual education at OBC Bemmel also gives her the opportunity to gain experience abroad. Field trips abroad, exchanges with foreign educational institutions and foreign students, excursions, they all give her social experiences that will enrich her life. It gives her the opportunity to get to know other people and other cultures, which broadens her view on our society. And it’s those life lessons I wish her to experience as much as she can.