Om je plek te vinden in de maatschappij, vinden we sociale en persoonlijke ontwikkeling net zo belangrijk als kennis. Op school zijn we de maatschappij in het klein. Zo ontmoeten leerlingen met verschillende achtergronden elkaar in een natuurlijke omgeving, waardoor burgerschap geen theorie maar de dagelijkse praktijk is.

Thema’s van ons burgerschapsonderwijs zijn:

Democratie: Vrijheid en gelijkheid, hoe zijn de democratische (grond)rechten in onze maatschappij georganiseerd? Nationale en internationale wetten en verdragen (mensenrechten, kinderrechten, vrijheidsrechten) en onderwerpen als macht en inspraak komen aan de orde.
Diversiteit: Dit thema gaat uit van de vrijheid van ieder individu en van elke groep om een eigen identiteit te hebben en/of te ontwikkelen.
Solidariteit: Een vrije samenleving vraagt van burgers dat zij afwegingen maken tussen de eigen opvattingen en idealen en meer collectieve belangen. Het gaat ook over solidariteit opbrengen met elkaar en om vorm te geven aan onze morele betrokkenheid op anderen.
Mondiale thema’s: Vraagstukken rond duurzaamheid, globalisering en technologie zijn belangrijke contexten waarin leerlingen burgerschapskennis kunnen toepassen en – vaardigheden kunnen oefenen.

Wil je meer lezen over ons burgerschapsonderwijs? Bekijk dan onderstaand document!