Veelgestelde vragen

Laatst aangepast op 29 juni 2017

1. Ik wil graag gebruik maken van het Sociaal Fonds, wat moet ik doen?

Wanneer u in aanmerking komt voor het Sociaal fonds moet u nog steeds inloggen in Schoolloket. In Schoolloket kiest u de artikelen (activiteiten) waarvan u wilt dat uw zoon/dochter aan deelneemt. Als betaalwijze kiest u ‘op rekening’. Op het moment dat de aanvraag voor het sociaal fonds is goedgekeurd, zal de tegemoetkoming via het sociaal fonds in mindering worden gebracht op het uitstaande saldo. Het uitstaande saldo kunt u vervolgens ook via iDEAL voldoen.

Klik op de onderstaande link om te kijken of u in aanmerking komt van het sociaal fonds en hoe u dit kunt aanvragen.
http://www.sgomb.nl/bestuursbureau/sociaal-fonds

2. Ik maak gebruik van de Gelre-pas, wat moet ik doen?
Wanneer u in aanmerking komt voor de Gelre-pas moet u nog steeds inloggen in Schoolloket. Hier kiest u de artikelen(activiteiten) waarvan u wilt dat uw zoon/dochter aan deelneemt. Als betaalwijze kiest u ‘op rekening’. Vervolgens neemt u contact op met de financiële administratie van de school. Zij zorgen ervoor dat u geen betalingsherinneringen krijgt. Vanaf schooljaar 2016-2017 gaat de vergoeding van de Gelrepas via St. leergeld Arnhem. De Gemeente Arnhem heeft de tegemoetkoming van de schoolkosten stopgezet. De school krijgt van St. leergeld Arnhem een vergoeding voor de schoolkosten. U dient de administratie een kopie van de Gelrepas te sturen. Dit kan naar [email protected] of per post naar Bestuursbureau, Postbus 19, 6680 AA Bemmel, t.a.v. M. Houterman.

Op het moment dat de vergoeding van de St. leergeld Arnhem binnen is, zal dit bedrag in mindering worden gebracht op het uitstaande saldo. Voor het resterende saldo zal u op de hoogte worden gebracht via een email. Dit saldo kunt u dan binnen schoolloket ook middels iDEAL voldoen.

Klik op de onderstaande link om te kijken of u in aanmerking komt voor de Gelre-pas en hoe u deze kunt aanvragen. 

http://www.leergeldarnhem.nl/voor-wie/

3. Als ik inlog, krijg ik te zien dat de link verlopen is, en nu?

Ga naar https://obcbemmel.school-loket.nl/ en druk op ‘wachtwoord vergeten’.  Vul vervolgens uw emailadres in. Binnen 15 minuten ontvangt u een email met een nieuwe link waarmee u uw account kunt activeren. Wanneer dit niet de oplossing biedt, stuur dan een email naar [email protected] met uw probleem en uw gegevens.

4. Ik wil mijn emailadres wijzigen. Hoe moet ik dat doen?

Stuur een mail naar [email protected] met de gewenste wijziging. Wanneer het doorgevoerd is, wordt u hiervan per email op de hoogte gebracht.

5. Ik ben gescheiden en mijn ex-partner ontvangt alle mail/post, maar ik wil deze ook ontvangen? 

Zie het protocol ‘Informatieverstrekking aan gescheiden ouders’ (http://www.obc-bemmel.nl/ouders/regelingen-en-protocollen/item/informatieverstrekking-aan-gescheiden-ouders)

6. Ik wil (een deel van) de beschikbare artikelen in Schoolloket niet betalen, wat moet ik doen?

Alle bijdragen aan de school zijn vrijwillig, echter bij het niet betalen van een excursie kan de school besluiten de leerling te weigeren voor een bepaalde excursie. Wanneer het een curriculum gebonden excursie betreft, zal bij het uitblijven van betaling een alternatief lesprogramma op de school worden aangeboden. Wenst u geen gebruik te maken van een artikel? Stuur dan een mail naar: [email protected]  


7. Betaling via iDEAL niet gelukt?

Het duurt ongeveer 1 uur voordat u weer een betaling kunt doen in Schoolloket. Het systeem denkt dat er een betaling onderweg is en blokkeert een nieuwe betaling om dubbele betalingen te voorkomen. 

8. Waar kan ik de bedragen die in schoolloket staan verifiëren?

De bedragen die in Schoolloket staan kunt u ook terugvinden in de schoolgids, Hoofdstuk 7, Financiën.
 

9. Waarom krijg ik zo ver van te voren een uitnodiging om een artikel te accepteren?

Dit doen wij om tijdig te inventariseren hoeveel kinderen er gebruik van maken. Vooral bij werkweken en excursies komt dit voor vanwege de reservering voor vervoer en accommodatie.

10. Moet ik een excursie gelijk betalen, ondanks dat mijn zoon/dochter pas veel later op  excursie gaat?

Nee, de excursies worden al in schoolloket aangeboden om tijdig reserveringen te kunnen maken en de betaling dient pas tegen vervaldatum betaald te worden.
Wel dient u het artikel goed te keuren in Schoolloket. Dit doet u door het hele proces te doorlopen tot aan de button “naar de Kassa” Daar kunt u kiezen voor op “rekening” of als u wel gelijk wilt betalen kiest u voor “iDEAL”.

11. Hoe kan ik later betalen?

Na acceptatie ziet u op het volgende scherm een keuze voor betaalwijze. Kies voor op rekening. U heeft dan de mogelijkheid om later te betalen.

12. Waar kan ik een beschrijving vinden van het desbetreffende artikel?
Als u wilt weten wat een artikel inhoudt kunt u op knopje   klikken in Schoolloket. Daar staat een uitgebreide omschrijving van het artikel.

13. Hoe kan ik een betaalmethode kiezen?

Zodra u het scherm: Bevestig de betaling van de artikelen ziet staan kunt een betaalmethode kiezen uit ‘iDEAL’, op ‘Rekening’, door op het ‘V’ te klikken. 

plaatjeschoolloket1

Selecteer uw gewenste betaalmethode.

plaatjeschoolloket2

14. Mijn zoon/dochter gaat niet mee met de excursie, hoe kan ik dat aangeven in Schoolloket?

Helaas kan dat niet met een vinkje in Schoolloket worden doorgegeven. Gaat uw kind niet mee met de excursie, wilt u dan een mail sturen naar: [email protected]
Het artikel wordt dan uit Schoolloket verwijderd en krijgt u geen herinneringen meer.

15. Hoe hanteren wij de wettelijke regels omtrent ‘kopen op afstand’?

Via websites als: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-en-antwoord/kopen-op-afstand-wat-is-belangrijk-om-te-weten en https://www.consuwijzer.nl/thema/koop-op-afstand# zijn de wettelijke regels omtrent het kopen op afstand te vinden.

Belangrijk aspect m.b.t. het kopen op afstand is dat de koper of afstand in eerste instantie in het koopproces altijd eerst een bestelling doet. Een order plaatst. De software Schoolloket is in basis feitelijk niet sec een bestelsysteem, maar meer een betaalsysteem. Aan de andere kant gebruiken onze scholen deze betaalsoftware wel om ouders/ verzorgers bij bepaalde producten en diensten een bestelling (bijv. opgave tot deelname) te laten doen.

Om de koper te beschermen is in de regels voor het kopen op afstand een bedenktijd van veertien dagen opgenomen. Deze geldt echter niet voor alle producten en diensten. Voor sommige producten en diensten de wettelijke regels voor het kopen op afstand niet van toepassing. Bijv. reizen, vervoer, logies of andere vormen van vrijetijdsbesteding.   

Veel van onze producten en diensten binnen Schoolloket bestaan uit reizen, vervoer en logies. De vraag is dan natuurlijk nog wel of deze voor de leerlingen een vorm van vrijetijdsbesteding zijn wanneer ze onder schooltijd plaatsvinden.

Andere producten en diensten binnen Schoolloket zijn: kleding/ gereedschap leerweg, aanvullende opleidingskosten/ talentenprogramma’s, huur/ borgsom kluisje en de vrijwillige ouderbijdrage.

De eerste twee noemers zijn direct verbonden aan de leerweg die de leerling heeft gekozen. Over het algemeen een zorgvuldige en bewuste keuze die slechts zeer incidenteel herzien wordt. Bedenktijd is hier dan ook feitelijk niet aan de orde. In het incidentele geval dat de keuze herzien wordt, zorgt de school voor een maatwerk oplossing.

Ten aanzien van de huur/ borgsom voor het kluisje is de situatie zodanig dat wanneer de leerling de kluishuur beëindigd en de kluissleutel weer inlevert het teveel betaalde bedrag en de borgsom terugkrijgt.

De vrijwillige ouderbijdrage is dan nog het enige product (de enige dienst) waarvoor de bedenktijd moet gelden. Gezien het feit dat jaarlijks rond begin schooljaar (september) de ouders/verzorgers in Schoolloket hun keuze omtrent de vrijwillige ouderbijdrage in kunnen geven en daarna rond 1 -15 oktober de 1e termijn dienen te betalen is de bedenktijd hier naar onze mening ook voldoende gewaarborgd.

Tegelijkertijd dienen we ons te realiseren dat onze scholen géén commerciële organisaties zijn die financiële rendement nastreven. Als opleidingsinstituut willen wij dat onze leerlingen zich als persoon ontwikkelen, hun kennis wordt vermeerderd en dat zij leren verantwoordelijkheid te nemen. We leiden leerlingen op tot verantwoordelijke mensen met innerlijke stevigheid, oog voor hun medemensen en gevoel voor rechtvaardigheid. In dat kader zullen onze scholen altijd coulant omgaan met de wettelijke regels voor het kopen op afstand en zullen altijd trachten te zorgen om gezamenlijk tot een passende oplossing te komen als hierover discussie mocht ontstaan.

16. Hoe staat het met mijn privacy binnen Schoolloket?

De bescherming van persoonsgegevens binnen het softwarepakket Schoolloket is (net als bij andere softwarepakketten en andersoortige gegevensverzamelingen) onderhevig aan de wettelijke regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze wet verwijzen wij u naar de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Overheid.

Uit hoofde van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 14 lid 2) moet de uitvoering van de verwerking van persoonsgegevens onderling tussen betrokken organisaties worden geregeld in een overeenkomst of een andere rechtshandeling. Deze "bewerkersovereenkomst" is een verplichting.

Inmiddels heeft de Scholengroep Over- en Midden-Betuwe voor haar scholen een bewerkers-overeenkomst afgesloten met Datapas B.V. (de leverancier van Schoolloket) uit Haarlem.

Deze bewerkersovereenkomst is gebaseerd op het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen (2.0) zoals in juni 2016 tot stand is gekomen tussen een vijftal partijen (waaronder ook de VO-Raad en de PO-Raad). Doel van het convenant is waarborgen te creëren voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens door onderwijsinstellingen en leveranciers die worden verwerkt in het kader van het gebruik van digitale onderwijsmiddelen. De basis voor het convenant ligt vast in de Wet bescherming persoonsgegevens. In de genoemde bewerkersovereenkomst zijn o.a. afspraken gemaakt over de privacy rondom de verwerking van persoonsgegevens als ook de beveiligingsmaatregelen hieromtrent.

De privacy van de persoonsgegevens in Schoolloket is dan ook volledig wettelijk geborgd.