De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Standaard onderzoeken

Op het voortgezet onderwijs krijgen jongeren twee standaard onderzoeken, één in de onderbouw en één in de bovenbouw. De onderzoeken zijn bedoeld om stil te staan bij de gezondheid en het leven van de jongere op school, thuis en in de vrije tijd.  In de onderbouw wordt er in de klas een vragenlijst afgenomen en jongeren en ouders worden gevraagd thuis een vragenlijst in te vullen. De JGZ-medewerker voert aan de hand van deze vragenlijsten en eventuele signalen van de mentor een gesprek met de jongere. De jongere wordt gewogen en gemeten. In klas 4 wordt een vragenlijst digitaal afgenomen, de gezondheidscheck.

Ouders/verzorgers zijn bij de onderzoeken niet aanwezig. Als er vragen of twijfels zijn over de gezondheid, emoties, relaties, seks, alcohol & drugs of een ander onderwerp, dan kunnen die gesteld worden via de antwoordbrief of per mail rechtstreeks aan de JGZ-medewerker. De nadruk van het onderzoek ligt op hoe het met de jongere gaat.

Spreekuren

Zijn er bijzonderheden of vragen dan kan er altijd  een afspraak gemaakt worden bij de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Dit is mogelijk voor jongeren uit alle klassen van de school. Aanmelding voor het spreekuur kan gedaan worden door de jongere zelf, zijn/haar ouder(s), als ook door school/ de  mentor.

Nog vragen of een afspraak maken?

  • kijk voor meer info op http://www.vggm.nl/jeugdengezondheid,
  • kijk op JouwGGD.nl (website met informatie voor jongeren),
  • stuur een e-mail naar ggd@vggm.nl of
  • bel op werkdagen tussen 9.00-12.00u en 13.00-17.00u naar tel: 088-3556000.