Klankbordgroep

Laatst aangepast op 11 november 2019

Klankbordgroep

Als school willen we graag weten wat leerlingen vinden van de gang van zaken.

Vaak hebben leerlingen een hele andere kijk op de dagelijkse dingen en kunnen we daar juist veel van leren.

Ongeveer 3 keer per jaar komt er een groep leerlingen bij elkaar (uit elke klas 2) die met de team- of leerlingcoördinator praten over alles wat ons bezighoudt. Vind jij dat alles goed gaat, of zou je sommige dingen toch anders zien? Meld je dan aan bij je mentor.  Je hoort dan vanzelf wanneer het eerstvolgende gesprek is.