PTA / Examenreglement / PTB

Laatst aangepast op 15 september 2020

PTA / Examenreglement / PTB

Het Over Betuwe College werkt, net als alle scholen voor het voortgezet onderwijs, met PTA's. Deze afkorting staat voor: "Programma van Toetsing en Afsluiting".

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak.

De school biedt de mogelijkheid om via deze website de documenten ook te downloaden. Dat kunt u doen door hier te klikken of naar de Mediapagina te gaan in het hoofdmenu. De examenreglementen vindt u hier. U vindt de artikelen ook bij downloads. 

Programma voor Toetsing en Beoordeling (PTB) / onderbouw

In het PTB (Programma voor Toetsing en Beoordeling) wordt per vak aangegeven welke onderwerpen en lesstof er op het programma staan en hoe er getoetst wordt. Zo krijgen leerlingen inzicht in de opbouw van het jaar en de berekening van hun cijfers.

De informatie in het PTB vormt een belangrijke leidraad voor het verloop van het schooljaar. Er kunnen echter geen definitieve rechten aan ontleend worden. In de praktijk is het mogelijk dat een vakgroep of een docent, in overleg met de schoolleiding, afwijkt van het voorgenomen programma.