PTA

Laatst aangepast op 20 augustus 2019

PTA

Het Over Betuwe College werkt, net als alle scholen voor het voortgezet onderwijs, met PTA's. Deze afkorting staat voor: "Programma van Toetsing en Afsluiting".

In het Programma van Toetsing en Afsluiting staat onder andere per vak wanneer een toets plaatsvindt, welke onderdelen in het schoolexamen (SE) getoetst worden en hoe zwaar het eventueel behaalde cijfer meetelt voor het eindcijfer schoolexamen. Het eindcijfer schoolexamen is het gewogen rekenkundig gemiddelde van de behaalde schoolexamencijfers voor dat vak.

De school biedt de mogelijkheid om via deze website de documenten ook te downloaden. Dat kunt u doen door hier te klikken of naar de Mediapagina te gaan in het hoofdmenu. U vindt de artikelen dan bij downloads.