Opening up your world!

TTO team 2017De wereld is groter dan Nederland. Wij willen onze leerlingen een venster bieden op de wereld. Daarom vormt internationalisering de rode draad bij al onze lessen. OBC Bemmel is een echte specialist in TweeTalig Onderwijs (TTO), voor zowel vwo als havo. Als senior tto-school mogen we zeggen dat we met ons tto-programma blijvend in de top van Nederland meedraaien.

Het lesprogramma start in de eerste klas vwo of havo. Je krijgt bijna alle vakken in het Engels. Daarnaast leer je van alles over internationale ontwikkelingen en culturen. In de derde klas nemen alle leerlingen deel aan een Europese uitwisseling. In de bovenbouw staat jouw eigen ontwikkeling centraal en kun je bijvoorbeeld in het buitenland stage lopen. Na vijf of zes jaar spreek je Engels op het niveau "near native speaker" oftewel de Engelse taal beheers je bijna net zo goed als jouw moedertaal. Dit biedt toegang tot de meest uiteenlopende internationale instellingen voor hoger onderwijs. 

Klik hier voor onze brochure met daarin meer informatie over het TTO. Neem ook eens een kijkje op: www.ikkiestto.nl

Kosten
Tweetalig onderwijs brengt extra kosten met zich mee. Daarom vragen wij een aanvullende bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die TTO volgen. Daarvan worden bijvoorbeeld extra lesmaterialen en internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) betaald. Het niet kunnen betalen van deze bijdrage is uiteraard geen reden voor uitsluiting! Voor ouder(s)/verzorger(s) die deze bijdrage niet kunnen betalen, is er een speciale regeling. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Brochure OBC Bemmel / TTO

Klik hier voor de brochure van OBC Bemmel 2019-2020 met daarin meer info over TTO.

Nuffic

De achtergrond van het Tweetalig Onderwijs.

Activiteiten

Het tweetalig onderwijs is veel meer dan alleen vakken in het Engels volgen.

Bovenbouw vakken

Voor de bovenbouw -de tweede fase met studieprofielen- vanaf leerjaar 4 geldt dat wij in totaal minimaal 1300 studielasturen voor het tweetalig vwo en 900 studielasturen voor het tweetalig havo in het Engels aanbieden. 

PTA / Examenreglement /PTB

Het Over Betuwe College werkt, net als alle scholen voor het voortgezet onderwijs, met PTA's. Deze afkorting staat voor: "Programma van Toetsing en Afsluiting".

IB-diploma

Het tweetalig onderwijs staat al meer dan 25 jaar in Nederland enorm in de belangstelling.