Opening up your world!

TTO team 2017

Sinds 2001 biedt het Over Betuwe College tweetalig onderwijs  aan, eerst voor vwo, al snel ook voor havo. Dat betekent dat de vakken in de onderbouw, dus Aardrijkskunde, wiskunde , nask etc. aangeboden worden in het Engels. Eerst op een eenvoudige manier natuurlijk, maar daarna in vlot toenemende mate tot een hoog niveau. De docenten Engels zetten de puntjes op de i en aan het eind van jaar 3 verlaten de leerlingen de onderbouw met een certificaat.

Nederlands, Duits, Frans en levo zijn uitzonderingen, deze vakken zijn in de eigen taal.

De bovenbouw bereidt voor op het examen, de meeste vakken gaan over op het Nederlands. Dit gebeurt zo tijdig dat TTO-ers geen last ondervinden van hun voorsprong in het Engels. De gemeenschappelijke vakken blijven in het Engels: l.o. , maatschappijleer etc. Bovendien doen onze leerlingen een extra vak: IB- English. Dit diploma is internationaal erkend en samen met het senior TTO-certificaat biedt het een aanzienlijk grotere kans op toelating in het Wetenschappelijk en Hoger Beroepsonderwijs.

Het tweetalig onderwijs is veel meer dan een (Cambridge)certificaat: het is geen versterkt talenonderwijs maar een complete opleiding, waar ook internationalisering en persoonsvorming een prominente plaats hebben. Onze leerlingen doen buitenlandervaring op: al direct in het eerste jaar, in Engeland. Door uitwisselingen en internationale stages in hogere jaren. Zij worden voorbereid op een toekomst waarin je niet alleen in je regio en eigen land leeft, maar in de complete wereld.

TTO draagt bij aan persoonsvorming door de begeleiding van ervaren coaches/mentoren en het aanleren van critical thinking skills, dat het nadenken over bijv. het dagelijkse nieuws bevordert. Het zijn de 21st century vaardigheden waar onze leerlingen in hun leven voordeel van hebben.

Het Nuffic is een instituut in Den Haag dat toeziet op internationalisering in het onderwijs. het verzorgt de kwaliteitscontrole op tweetalige scholen. Zij monitoren de doorstroom, examenresultaten, kwaliteit van docenten, bevragen ouders en leerlingen. Onze laatste inspectie dateert van juni 2019 en was buitengewoon positief. Een groot (meer dan 40 leraren) team houdt zich bezig met ongeveer 500 leerlingen die tweetalig onderwijs volgen op het OBC.

Klik hier voor onze brochure met daarin meer informatie over het TTO. Neem ook eens een kijkje op: www.ikkiestto.nl

Kosten
Tweetalig onderwijs brengt extra kosten met zich mee. Daarom vragen wij een aanvullende bijdrage aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen die TTO volgen. Daarvan worden bijvoorbeeld extra lesmaterialen en internationale activiteiten (zoals uitwisselingen) betaald. Het niet kunnen betalen van deze bijdrage is uiteraard geen reden voor uitsluiting! Voor ouder(s)/verzorger(s) die deze bijdrage niet kunnen betalen, is er een speciale regeling. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Brochure OBC Bemmel / TTO

Klik hier voor de brochure van OBC Bemmel 2020-2021 met daarin meer info over TTO.

Nuffic

De achtergrond van het Tweetalig Onderwijs.

Activiteiten

Het tweetalig onderwijs is veel meer dan alleen vakken in het Engels volgen.

Bovenbouw vakken

Voor de bovenbouw (vanaf leerjaar 4) geldt dat wij in totaal minimaal 1150 studielasturen voor het tweetalig vwo en 850 studielasturen voor het tweetalig havo in het Engels aanbieden. 

PTA / Examenreglement / PTB

Het Over Betuwe College werkt, net als alle scholen voor het voortgezet onderwijs, met PTA's. Deze afkorting staat voor: "Programma van Toetsing en Afsluiting".

IB-diploma

Het tweetalig onderwijs staat al meer dan 25 jaar in Nederland enorm in de belangstelling.