Vmbo-t

Laatst aangepast op 18 september 2017

Het vmbo is gevestigd in het gebouw aan de Essenpas. We bieden leerlingen hier een uitstekende vmbo-t-opleiding, in een prettige sfeer en met een vast team vmbo-docenten. Om het onderwijs voor leerlingen aantrekkelijker en uitdagender te maken bieden we, naast regulier vmbo-t-onderwijs, ook diverse talentenprogramma’s aan.

Vmbo-t-Lifestyle is een speciale richting voor leerlingen die interesse hebben in een gezonde leefstijl, voeding, bewegen en duurzaamheid. Deze onderwerpen komen terug in het lesprogramma, maar ook in projecten, workshops en gastlessen, waarbij doen en ervaren centraal staan. Het aanleren van vaardigheden zoals presenteren, organiseren, samenwerken en onderzoek doen, maken deel uit van het Lifestyleprogramma.

Gezien de mogelijkheden en kansen in onze regio bieden we Versterkt Talenonderwijs (VTO) Duits aan. Vanaf leerjaar 1 krijgen de leerlingen Duits aangeboden en vanaf leerjaar 2 kunnen zij kiezen voor dit talentenprogramma. De nadruk ligt op het spreken van de Duitse taal en het bekend worden met de Duitse cultuur. Er vinden interessante excursies plaats, met in leerjaar 3 een buitenlandreis naar Berlijn of München, en uitwisselingen met onze partnerschool ‘Heinrich-Meyers’ uit Hamminkeln.

In de bovenbouw volgen alle leerlingen het beroepsgerichte programma ‘Lifestyle & Ondernemerschap’ (Dienstverlening en Producten). Enkele thema’s die aan bod komen zijn: ‘My kitchen rules’, ‘Voeding en bewegen’, ‘Webdesign’ en ‘Event management’. Daarnaast kunnen de leerlingen kiezen voor het thema ‘Ik ga ondernemen’ of ‘Take care’.  Het kennismaken met de wereld van Lifestyle en Ondernemerschap gebeurt binnen en buiten de school, in de directe leefomgeving of wat verder weg van school, waarbij het over de grenzen kijken van groot belang is. De leerlingen die het volledigevmbo-programma met succes hebben gevolgd ontvangen een vmbo-t-diploma en een L&O-certificaat.

Kortom: het vmbo-t in Bemmel biedt volop mogelijkheden en kansen voor leerlingen om de volgende stap te zetten.

 

bem es gebouw1