TOP-projecten - Goed voorbereid op je toekomst

Laatst aangepast op 28 januari 2019

We bieden in vwo1, 2 en 3 een aantrekkelijk programma met veel keuzemogelijkheden op het gebied van onder andere techniek, natuur, wereldhandel, milieu, talen, kunst en cultuur. Dit zijn onze TOP-projecten!

Top projecten vwo OBCBEMMEL RGB

In deze projecten stimuleren we jouw onderzoekende houding zoals we die vaak zien bij vwo-leerlingen. Door de TOP-projecten leer je je eigen voorkeuren te ontdekken, zodat je na het derde leerjaar gemakkelijk een profielkeuze kunt maken voor de bovenbouw.

Elke periode kies je als leerling een onderwerp waar jij je in wilt verdiepen. De projecten richten zich op:

  • Talent
    TOP-projecten bieden je de kans om uit te blinken en te ontdekken waar je belangstelling en talent ligt.

  • Onderzoek
    Je bent op een onderzoekende en actieve manier bezig om nieuwe kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Denk hierbij aan samenwerken, presenteren, verbanden leggen en het vinden en ordenen van informatie.

  • Praktijk
    Alles wat we doen heeft een link met de praktijk. Je bent ook praktisch bezig door iets te ontwerpen, te ontwikkelen en te bouwen. Vaak word je geholpen door allerlei experts uit de samenleving zoals DJ, een technologisch bedrijf of een architect. We gaan ook veel op pad om te kijken hoe het er in de praktijd aan toe gaat. Of om zicht te krijgen op wat je later allemaal kunt met datgene dat je op het vwo leert.

Toelating
De TOP-projecten zijn een onderdeel van het reguliere programma. Hier gaat geen speciale toelating aan vooraf.

Kosten
Er zijn geen extra kosten verbonden aan de TOP-projecten.