Ouderraad

Laatst aangepast op 06 december 2019

Ouderraad

De ouderraad slaat de brug tussen ouders, kinderen en de school.

Alle ouders van de kinderen die op het OBC Bemmel (De Heister en Essenpas) zijn ingeschreven, zijn automatisch lid van de Oudervereniging, waarvan de Ouderraad het bestuur is. De Ouderraad komt ongeveer 7x per jaar bijeen om te praten over allerlei zaken in het belang van u, uw kind en de school, waarbij de leerlingenraad aanwezig kan zijn en ook de schooldirectie is vertegenwoordigd.

Tijdens de vergaderingen worden zeer uiteenlopende onderwerpen behandeld; van de verwarming in de klaslokalen tot de aanschaf van schoolboeken; van de brugklaskampen tot de inrichting van nieuwe lokalen; van het gedrag van de leerlingen tot het functioneren van de docenten.

Naast het regelmatig vergaderen worden er door de Ouderraad, waar nodig, ook hand- en spandiensten verricht; o.a.

• Het verzorgen van een stand tijdens de Open dag;
• Het helpen tijdens feestavonden voor de leerlingen;
• Het organiseren van een thema-avond;
• Het verzorgen van een attentie tijdens de diploma-uitreiking.

Zijn er zaken waarover u iets wilt weten, dan kunt u de Ouderraad altijd aanspreken. Soms kan het prettiger zijn om met een ouder te praten waarvan het kind ook op deze school zit.

Heeft u nog wat tijd over, dan bent u van harte welkom om de Ouderraad te komen versterken! Op dit moment zijn ongeveer 10 ouders actief in de Ouderraad. 

Wilt u contact met ons opnemen dan kan dat via de voorzitter van de Ouderraad:

Onze adresgegevens:
Ouderraad OBC locatie Bemmel
Postbus 19
6680 AA Bemmel

Of via mail: Lisette Xhofleer,  [email protected]