Marga Boon, 68 jaar, kwam twee jaar geleden via een krantenartikel op het idee om zich bij School’s cool als mentor aan te melden. Ze was net met pensioen en wilde graag zinvol vrijwilligerswerk doen. Het contact met de jeugd sprak haar bij deze vrijwilligersfunctie erg aan. De afgelopen acht maanden heeft ze een vmbo-t leerling uit het eerste leerjaar van OBC Bemmel begeleid.

School ’s cool Lingewaard is ontstaan uit een samenwerking tussen School’s cool Nijmegen, de gemeente Lingewaard, OBC Bemmel en OBC Huissen. Docenten van OBC Bemmel en OBC Huissen kunnen leerlingen, die niet altijd op voldoende hulp kunnen terugvallen, aanmelden voor een School’s cool vrijwilliger die hen extra ondersteunt bij schoolzaken.

Mentor Marga begeleidt de leerling sinds september 2019. De leerling heeft direct bij de overstap van de basisschool naar de middelbare school begeleiding gekregen van Marga. Deze ondersteuning loopt door tot en met december. “Ik vind het contact met Marga erg gezellig en ik krijg goede hulp. Ze legt alles duidelijk uit waardoor ik het beter snap en tot betere resultaten kom. Ook geeft Marga tips waardoor ik steeds zelfstandiger mijn opdrachten maak. Ik merk dat ik beter ben geworden in het maken van huiswerk, rustiger lees en de tips helpen mij enorm. Ik kan leerlingen die voor dit traject in aanmerking komen het echt aanbevelen!”, zegt de betreffende leerling.

Anderhalf uur in de week helpt Marga met het schoolwerk, plannen en algemene vragen, maar ook spelen ze (woord)spelletjes om de taal en concentratie te oefenen. Daarnaast is Marga aanwezig bij de driegesprekken op school om de ouders ondersteuning te bieden en te horen hoe het op school gaat. “In de afgelopen periode denk ik dat deze leerling zelfverzekerder is geworden op school en thuis. Stelt veel meer vragen. Ook de ouders zijn meer wegwijs op school geworden, bijvoorbeeld met oudergesprekken.” zegt Marga.

Wat Marga leuk vindt aan mentor zijn is dat de contacten ontzettend gezellig zijn. Ze geeft aan er veel van te leren, ook over zichzelf. Tevens ontmoet ze veel nieuwe mensen en vindt ze het bijzonder om bij de leerlingen thuis te mogen komen (momenteel natuurlijk even niet). Het hebben van affiniteit met jongeren is een eigenschap die volgens Marga belangrijk is als mentor. Daarnaast is het hebben van een bepaalde zorgzaamheid, en vooral niet oordelend en belerend zijn van belang. Ook niet-professionals en mensen zonder ervaring kunnen zich aanmelden als mentor. Vanuit School’s cool worden mentoren goed gecoacht. Dit zijn mentoren van alle leeftijden.

Voor Marga zijn het stimuleren en ondersteunen van de leerling en indien nodig ouder(s)/verzorger(s) de kernpunten van haar functie. “Wat je als ‘thuismentor’ kunt betekenen is dat je de leerling ongeacht wat er speelt op allerlei vlakken kunt ondersteunen, stimuleren en in zaken kunt bemiddelen. Dit kan zowel op persoonlijk- als op leervlak zijn, maar eigenlijk alles wat van invloed kan zijn op de leerprestatie. Je leert hen hoe ze bepaalde dingen kunnen aanpakken. Het doel is dat je de leerling met plezier zo goed mogelijk laat functioneren op en met school.” zegt Marga.

Enthousiaste vrijwillige mentoren

School’s cool Lingewaard is onderdeel van School’s cool Nijmegen. School’s cool is een organisatie waarbij enthousiaste vrijwillige mentoren leerlingen ondersteuning bieden bij de overgang van groep 8 naar de brugklas en in latere leerjaren van het voortgezet onderwijs. School’s cool is altijd op zoek naar nieuwe en enthousiaste mentoren die kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de jongere en als rolmodel kunnen inspireren. Interesse? Kijk op www.schoolscoolnijmegen.nl.