Wereldwijd is Engels voor zo’n 379 miljoen mensen de moedertaal. De kans dat leerlingen zichzelf in de toekomst internationaal gaan oriënteren wordt bovendien steeds groter.

Een goede beheersing van de Engelse taal is dan ook van groot belang en tevens een belangrijke eis in het vervolgonderwijs. Vmbo-t-leerlingen leerlingen kunnen daarom het talentenprogramma Cambridge English volgen.

Taal & Cultuur

Met Cambridge English gaan we nog dieper in op het vak, waardoor leerlingen de taal nóg beter gaan beheersen. Ook leren leerlingen meer over de Engelse cultuur, bijvoorbeeld door middel van videomateriaal en excursies.

Wereldwijd erkend certificaat

Na een paar maanden twee keer in de week Cambridge English lessen te hebben gevolgd, leggen leerlingen de officiële examens af op
het gebied van lezen, luisteren, schrijven en spreken. Bij goed resultaat ontvangen leerlingen een wereldwijd erkend certificaat van Cambridge.