De havo-afdeling op OBC Bemmel gaat uit van 4 belangrijke ‘kernbegrippen’: begrijpen, begeleiden, uitdagen en duidelijkheid. Wij begrijpen hoe je als havoleerling in elkaar zit en wat je nodig hebt. Hier houden we rekening mee in onze lessen en in onze begeleiding. Zo wordt in elke les uitgelegd waar de informatie voor dient en kun je zelf naar een doel werken. We leggen binnen de vakken zoveel mogelijk de link naar de praktijk. Kortom: wij begrijpen wat je nodig hebt om optimaal te kunnen presteren. We gaan er samen voor zorgen dat je kansen krijgt en deze benut.

Met een havo-advies kun je op het OBC meerdere kanten op. Op onze ‘reguliere’ havo is veel aandacht voor begeleiding. Zo besteedt je mentor aandacht aan ‘leren leren’, je vakdocenten aan een duidelijke uitleg en zij geven extra hulp in de les als dat nodig is. Is er meer hulp nodig bij het studeren? Dan zijn er mogelijkheden buiten de les, bijvoorbeeld in de huiswerkklas. En kun je bij een vak méér aan? Dan kun je een passend programma krijgen op een hoger niveau, zodat je daar misschien later op vwo-niveau examen in kunt doen.

Met een gedegen havo-advies kun je ook kiezen voor tweetalig onderwijs, het uitgebreide sportprogramma of LiB. Bij LiB staan je eigen keuzes maken, samenwerken en plezier in jouw leren centraal. Vanwege onze succesvolle ervaringen in leerjaar 2 & 3 zijn we er nu helemaal klaar voor om LiB ook in leerjaar 1 aan te bieden!

Leerling in Beeld (LiB) – Jouw keuze!

Leerling in Beeld (LiB) is een uniek en persoonlijk programma op OBC Bemmel. Bij LiB staan je eigen keuzes maken, samenwerken en plezier in jouw leren centraal.

Leerling in Beeld (LiB) sportprogramma havo

Is sporten je lust en je leven? Zoek je naar een manier om sport en school te combineren? Kies dan voor het havo sportprogramma.

Tweetalig havo

Ben jij die havo-leerling die net dat beetje extra wil doen? Je kunt, wanneer je een havo-advies hebt, ook kiezen voor tweetalig havo op OBC Bemmel. Dat kan maar op weinig scholen in Nederland!

Bovenbouw

De Tweede Fase heeft betrekking op de leerjaren 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo. Het bereidt de leerlingen adequaat voor op een studie in het HBO of op een universiteit. 

PTA

Het Over Betuwe College werkt, net als alle scholen voor het voortgezet onderwijs, met PTA's. Deze afkorting staat voor: "Programma van Toetsing en Afsluiting".

Brochure OBC Bemmel / havo

Klik hier voor de brochure van OBC Bemmel 2019-2020 met daarin info over havo.